සිංහලු තොපි අන්ලිමිටඩ් අන්තර්ජාල අත්දැකීම විදින්න සුදානම්ද ?

ThisaraMalintha

Well-known member
 • Nov 16, 2015
  10,895
  4,353
  113
  ගෙදර
  GjaYJfR9qY7ITN8SdJTdMMuKEzifInvy6Cfqi_ETYd5XZ2DMcfEOQkps4ttnDawSQuhcVgh8QUYqHUh0PEroREjrBwbmSV39cHOY8f7DDpeDnOXM6UndUv4EUfLY2SN-H0c774zFU2zIBbuLA62hw4dBPzE2FOg32es
   

  kevin_levin

  Well-known member
 • Jun 9, 2014
  1,522
  664
  113
  අලුත් පැකේජ් එකක් දෙන්න කලින් TRC approval ගන්න ඕනෙ. දැනට කිසිම පැකේජ් එකක් TRCට දුන්න කියල වාර්තාවෙලා නෑ
  බලමු 🤔 කෙලින්ම ITU එකට දෙන්න ඇති මං හිතන්නේ
   

  kevin_levin

  Well-known member
 • Jun 9, 2014
  1,522
  664
  113
  Introducing Affordable Unlimited GiGA Fiber 1Gbps Home Internet

  Monthly fee - 1990/-
  •No hidden charges
  •All Taxes included.

  Disclaimer : All fees are mentioned in USD. may subject to change without prior notice. Fair play policy of 100GB applicable. 12 month contract required, unless penalty applicable. T&C.