සීගිරියේ අභිරහස්

Dr.Amdan

Well-known member
  • Sep 26, 2015
    18,327
    12,711
    113
    බෙල් කාරයට නම් නීල් කිරිඇල්ල බලු බැනුම් බනිනවා..පොර පරණවිතානටත් බනිනවා,හිතලම සමහර සෙල්ලිපි වැරදියට කියෙව්වා කියලා...