සුනිල් හඳුන්නෙත්ති පාර්ලිමේන්තුවට

slsaico

Well-known member
 • Jul 19, 2008
  4,860
  1,087
  113
  ඇල්ල
  From a reliable news source
  මාතර ජනතාවට ස්තුතියි !
  මු නේද නිකන් දෙනවා නිකන් හම්බ වුනා කියපු පකයා්

  මේ පකයා කැම්පස් ඉන්න කන් අනුඋන් පලකැපුවා. දෙණියායටවත් මොනවත් කරා දෙන්න බැරි පකයා. කුහකයා ඉරිසියාකාරයා.. හිජ්ජ් කැරියා
   

  Maui_15

  Active member
 • Jan 13, 2018
  748
  214
  43
  View attachment 88253
  මේ වාගේ හෝරුන්ට ඡන්දේ දෙන මොඩයෝත් ඉන්නවා ලංකාවේ 😀😀😀😀
  ඒකතමා යකෝ...රත්තරන්, මහින්දානන්ද, බැසිල්, ලංසා,වීරවංස,මිරිස් කුඩු ප්‍රසන්න වගේ රත්තන් කදවල් ඉද්දි මේ හොරුන්ට මොකාද චන්දේ දෙන්නේ.
   

  N A K A M U R A

  Well-known member
 • Apr 10, 2018
  4,465
  1,010
  113
  日本
  ඒකතමා යකෝ...රත්තරන්, මහින්දානන්ද, බැසිල්, ලංසා,වීරවංස,මිරිස් කුඩු ප්‍රසන්න වගේ රත්තන් කදවල් ඉද්දි මේ හොරුන්ට මොකාද චන්දේ දෙන්නේ.
  FB_IMG_1596705593998.jpg
   

  හෙළයෙක්

  Well-known member
 • Apr 26, 2014
  5,595
  1,439
  113
  මේ පාර ගිහින් වැඩක් කරා නන් එක එකාගෙ රෙද්දවල් අස්සෙ රින්ගන් නැතුව ලබන පාර දෙතුන් දෙනෙක්ට යන්න පුළුවන්.