"ස" අසමත්ද ? සමත්ද?

"ස" අසමත්ද ? සමත්ද?

 • සමත්

 • අසමත්


Results are only viewable after voting.

saturn

Well-known member
 • Mar 21, 2015
  4,119
  6,594
  113
  Around the world
  125215536_10158694277471287_8398582025509619849_n.jpg
   
  • Haha
  Reactions: Kolama

  giggee

  Well-known member
 • Jan 26, 2008
  10,689
  2,110
  113
  Sir samath loke 500, 1000 marena ratawal ekka baluwama. Mokada ehenam e ratawal wala nayakayo th fail. un wenuwata jvp eke gewal asse nikamo wage inna bimal, hadunhetti wage un danna one UK Belgium wage ratawal palanaya karanna jvp un kiyana widihata.. Un withrai lokenma pass anith nayakayo okkoma fail 😛😛😛😁😁😜😜😁

  Sir fail unath pass unath wadak na Mokada kuhaka lapa kota iddi fail unath
  kawuru Wath Jvp ekata vote denne na. Onna Mr Samantha Widyarathna wage kenek jvp leader unoth sir Asamath unoth vote ei jvp ekata ☺☺☺☺
   

  89mora

  Well-known member
 • Feb 10, 2012
  1,549
  758
  113
  Dubai
  Sir samath loke 500, 1000 marena ratawal ekka baluwama. Mokada ehenam e ratawal wala nayakayo th fail. un wenuwata jvp eke gewal asse nikamo wage inna bimal, hadunhetti wage un danna one UK Belgium wage ratawal palanaya karanna jvp un kiyana widihata.. Un withrai lokenma pass anith nayakayo okkoma fail 😛😛😛😁😁😜😜😁

  Sir fail unath pass unath wadak na Mokada kuhaka lapa kota iddi fail unath
  kawuru Wath Jvp ekata vote denne na. Onna Mr Samantha Widyarathna wage kenek jvp leader unoth sir Asamath unoth vote ei jvp ekata ☺☺☺☺
  dear Oya yanne kohe d malle pol ..
   
  • Haha
  Reactions: rockmon

  Zeuz

  Well-known member
 • Oct 2, 2020
  5,179
  9,883
  113
  Somewhere in this world
  Sir samath loke 500, 1000 marena ratawal ekka baluwama. Mokada ehenam e ratawal wala nayakayo th fail. un wenuwata jvp eke gewal asse nikamo wage inna bimal, hadunhetti wage un danna one UK Belgium wage ratawal palanaya karanna jvp un kiyana widihata.. Un withrai lokenma pass anith nayakayo okkoma fail 😛😛😛😁😁😜😜😁

  Sir fail unath pass unath wadak na Mokada kuhaka lapa kota iddi fail unath
  kawuru Wath Jvp ekata vote denne na. Onna Mr Samantha Widyarathna wage kenek jvp leader unoth sir Asamath unoth vote ei jvp ekata ☺☺☺☺

  😚😚😚😚😚
   

  giggee

  Well-known member
 • Jan 26, 2008
  10,689
  2,110
  113
  බය නැතුව නම පේන්න දාන්න පස්සේ කාලෙක ඇවිත් බම්ප් කරන්න පුළුවන් වෙන්න :P
  Ow ow fake okkoma Bala ganna puluwan mama jvp newe kiyala horen kade yana unge.. 😜😜😁😁😜😜

  UK , Belgium, Germany, France okkoma nayakayo fail 500 gane marenwa lankawe gewal asse pinata nikamo wage kaka bibi inna bimal, anura hadunhetti wage unwa danna one e ratawal wal palanaya karanna
  . 😜😁😁😜😜
   
  • Love
  Reactions: vinuga

  Zeuz

  Well-known member
 • Oct 2, 2020
  5,179
  9,883
  113
  Somewhere in this world
  Ow ow fake okkoma Bala ganna puluwan mama jvp newe kiyala horen kade yana unge.. 😜😜😁😁😜😜

  UK , Belgium, Germany, France okkoma nayakayo fail 500 gane marenwa lankawe gewal asse pinata nikamo wage kaka bibi inna bimal, anura hadunhetti wage unwa danna one e ratawal wal palanaya karanna
  . 😜😁😁😜😜

  oya hari buddimathne