හරි එහෙනම් අපි දැන් ඇතුල් පිටු වලට යමු!

Heshan Daminda

Well-known member
 • Mar 13, 2009
  17,684
  1
  37,913
  113
  29
  Kalutara
  gWGvl2p.png
  " හරි එහෙනම් අපි දැන් ඇතුල් පිටුවලට යමු " යැයි කියා සමච්චලයට Newspaper ගවුමක් හැඳ සිටි තරුණියකගේ ගවුමක් ඉහළට එසවූ කුඩා දරුවෙකු පිළිබදව පුවතක් මාතර ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වෙනවා.

  කෝපයට පත් තරුණිය සහ ඇයගේ දෙමාපියන් අදාළ දරුවාගේ දෙමාපියන් හට දැඩිව අවවාද ලබා දී ඇති අතර නැවත එවැනි ආකාරයේ හැසිරීම් සිදුවුවහොත් නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග වලට එළැඹෙන බවද පවසා තිබෙනවා.