හාමුට පලුයන්න බැනලා කියන්නේ ඇත්තද ?

vbDev

Well-known member
 • Feb 6, 2023
  1,410
  1,539
  113
  හාමුට පලුයන්න බැනලා කියන්නේ ඇත්තද ? :lol:
   

  SLK_sri

  Well-known member
 • Oct 27, 2018
  43,119
  44,845
  113
  @2osama හාමුට පලුයන්න බැනලා කියන්නේ ඇත්තද ? :lol:
   

  pavithra_uk

  Well-known member
 • Oct 6, 2009
  49,709
  17,643
  113
  Gotland
  කරන්න බැරි නම් ඉල්ලා අස්වෙලා යනවා - ගෝටා රනිල්ගේ මුනටම කියයි
   
  • Like
  Reactions: Axi