හිටපු මහ බැංකු අධිපති නැවත එම පුටුවේ වාඩිවෙන්න ඉස්සෙල්ලා වෝහාරික වාර්තාවේ සදහන් අක්‍රමිකතා වලට ජනතාවට පිළිතුරු අවශ්‍යයි!

warwickuni

Well-known member
 • May 21, 2008
  2,047
  1,341
  113
  First who had even bothered to read these Foresnsic Reports (they were just done to satisfy people not to take actions). If actions were taken what did Yahapalana govt did to infamous 'Greek Bond' scam of Mr. Cabral. You do not need forensic analysis or an expert knowledge (like you Mr. Eran) to see the wrong doing. Greek was already bankrupt and even EU had imposed some sanctions due to their financial status, but Sri Lanan CB went ahead and bought bonds from this EU declared financial bankrupt nation. (all you need was to find out Greek's Rating at the point of we purchase Bonds, and do we have a policy in CB when we purchase ISBs of other countries. Even NSB have got policies to invest (Mr. Eran was former SEC and NDB CEO). So if the rules were violated either criminal or civil litigation needed to at least recover the loss!! (This is what our Attorney General should do even as late as now). Your forensic reports may be further evidence but surely we do not need forensic evidence if financial mismanagment , or fraud is evident as in this case. Mr. Cabral as the head should take main responsibility in this.
   

  dmsupun

  Well-known member
 • May 13, 2007
  6,297
  3,530
  113
  Kandy
  ආයෙත් වාඩි වෙනකල්ම හිටියෙ ඇයි එරාන් ? 🤷