හෙට ඇනිවසරි එක

Asmodeus

Well-known member
 • Feb 6, 2023
  3,250
  7,943
  113
  Ursa Major
  If anyone has doubts about the authenticity actions of Jeppos, please check this thread; you will find a miniature version of the Bloody Revolt of 1988–89. And unintended, they reveal their bloodthirsty inner core. fucking terrorists.
   

  ruchira55

  Well-known member
 • Mar 23, 2012
  35,427
  31,259
  113

  මේවා කිසි ගානක් නැතුව සතුටින් බලන්න පුළුවන් උනේ කොහොමද කියලා මට තාම හිතාගන්න බෑ. ඒ ගැන මම මම ගැනම කලකිරීමෙන් ඉන්නේ.
   

  Xi Jinping

  Well-known member
 • Jan 26, 2022
  14,773
  1
  30,170
  113
  Erozan's Mom's room
  If anyone has doubts about the authenticity actions of Jeppos, please check this thread; you will find a miniature version of the Bloody Revolt of 1988–89. And unintended, they reveal their bloodthirsty inner core. fucking terrorists.


  පොන්ස් නිකන් කටයි පුකයි තිබ්බ පලියට මන්ද බුද්දීකයා වෙන්න එපා. මිනිස්සු බොහොම සාමකාමී විදියට තමයි අරගලේ කලේ. නාකි මයිනා එදා පොහොට්ටුවේ මැරයෝ ගෙනල්ල උන්ට බොන්න දීලා.. පොලු මුගුරු දීලා.. මුලින්ම ගැහුවා උගේ මන්දිරේ ළඟ ඉඳපු උන්ට.
  අහිංසක කෙල්ලෙක්ට බිම දාගෙන ගැහුවා පොලු වලින්. ඔන්න බලාගනින් ඒක

  පස්සේ අරගලේ තැනට පොලිස් ආරක්ෂාවත් අරන් ගිහින් ගැහුවා පොලුවලින්


  rshfx3z.png


  මෙහෙම මිනිස්සුන්ට ගහද්දි රටේ මිනිස්සු නිකන් හිටියේ නෑ. කොළඹ ජොබ් කරපු උන් වැඩේ දාල අරගලේට දුවගෙන ආවේ. දුර පැති වල උන් කන්ටේනර් වල නැගලා කොළඹ ආවේ.. තොපි වගේ ලොල්ලෝ පොනිලගේ සරම අස්සේ හැංගිලා බුදියද්දි. රටේ මිනිස්සු තමන්ගේ උන් වෙනුවෙන් පාරට බැස්සේ එහෙමයි.


  👇

  අප්පිරියයි තොපි වගේ සක්කිලි තාමත් මේ හොරුන්ට පුක දීගෙන යනවා දකිද්දීත්.. කාලකන්නි !
   

  Lovtus

  Well-known member
 • Apr 26, 2015
  6,796
  13,584
  113
  පොන්ස් නිකන් කටයි පුකයි තිබ්බ පලියට මන්ද බුද්දීකයා වෙන්න එපා. මිනිස්සු බොහොම සාමකාමී විදියට තමයි අරගලේ කලේ. නාකි මයිනා එදා පොහොට්ටුවේ මැරයෝ ගෙනල්ල උන්ට බොන්න දීලා.. පොලු මුගුරු දීලා.. මුලින්ම ගැහුවා උගේ මන්දිරේ ළඟ ඉඳපු උන්ට.
  අහිංසක කෙල්ලෙක්ට බිම දාගෙන ගැහුවා පොලු වලින්. ඔන්න බලාගනින් ඒක

  පස්සේ අරගලේ තැනට පොලිස් ආරක්ෂාවත් අරන් ගිහින් ගැහුවා පොලුවලින්


  rshfx3z.png


  මෙහෙම මිනිස්සුන්ට ගහද්දි රටේ මිනිස්සු නිකන් හිටියේ නෑ. කොළඹ ජොබ් කරපු උන් වැඩේ දාල අරගලේට දුවගෙන ආවේ. දුර පැති වල උන් කන්ටේනර් වල නැගලා කොළඹ ආවේ.. තොපි වගේ ලොල්ලෝ පොනිලගේ සරම අස්සේ හැංගිලා බුදියද්දි. රටේ මිනිස්සු තමන්ගේ උන් වෙනුවෙන් පාරට බැස්සේ එහෙමයි.


  👇

  අප්පිරියයි තොපි වගේ සක්කිලි තාමත් මේ හොරුන්ට පුක දීගෙන යනවා දකිද්දීත්.. කාලකන්නි !

  ඒකට නම් හික් ගෑවුනා අපේ හාන්දුරුවනේ
   

  kasun_kbp

  Well-known member
 • May 12, 2015
  17,342
  1
  55,924
  113
  Kaduwela
  පොන්ස් නිකන් කටයි පුකයි තිබ්බ පලියට මන්ද බුද්දීකයා වෙන්න එපා. මිනිස්සු බොහොම සාමකාමී විදියට තමයි අරගලේ කලේ. නාකි මයිනා එදා පොහොට්ටුවේ මැරයෝ ගෙනල්ල උන්ට බොන්න දීලා.. පොලු මුගුරු දීලා.. මුලින්ම ගැහුවා උගේ මන්දිරේ ළඟ ඉඳපු උන්ට.
  අහිංසක කෙල්ලෙක්ට බිම දාගෙන ගැහුවා පොලු වලින්. ඔන්න බලාගනින් ඒක

  පස්සේ අරගලේ තැනට පොලිස් ආරක්ෂාවත් අරන් ගිහින් ගැහුවා පොලුවලින්


  rshfx3z.png


  මෙහෙම මිනිස්සුන්ට ගහද්දි රටේ මිනිස්සු නිකන් හිටියේ නෑ. කොළඹ ජොබ් කරපු උන් වැඩේ දාල අරගලේට දුවගෙන ආවේ. දුර පැති වල උන් කන්ටේනර් වල නැගලා කොළඹ ආවේ.. තොපි වගේ ලොල්ලෝ පොනිලගේ සරම අස්සේ හැංගිලා බුදියද්දි. රටේ මිනිස්සු තමන්ගේ උන් වෙනුවෙන් පාරට බැස්සේ එහෙමයි.


  👇

  අප්පිරියයි තොපි වගේ සක්කිලි තාමත් මේ හොරුන්ට පුක දීගෙන යනවා දකිද්දීත්.. කාලකන්නි !

  ඔය අවදාන ගනිකාව ව ඉග්නෝර් කරපන්.
  ඕකා තුන්වේලම නොර්වේජියන් සැමන් ෆිලට් එක්ක ගෝට් චීස් කන පොන්නයෙක් විතරයි🤡