හොඳ Insurance එකක්

wijaindu

Well-known member
 • Sep 15, 2012
  621
  755
  93
  මට ඇත්තටම Insurance එකක් දාගන්න ඕන වෙලා තියනවා. මට සහ මගේ වයිෆ් දෙන්නටම, මම එක එක තැන්වල විස්තර බැලුවා ඒත් හරි අදහසක් ගන්න බැරිවුණා. මූලිකවම health or life insurance එකක් තමයි බැලුවේ. රක්ෂණ ආවරණ ගැන අවබෝධයක් තියන කාටහරි අදහසක් දෙන්න පුළුවන්ද?
   
  • Like
  Reactions: kinkon

  iworld

  Well-known member
 • Sep 8, 2007
  6,920
  9,271
  113
  චී ලංකාව
  මට ඇත්තටම Insurance එකක් දාගන්න ඕන වෙලා තියනවා. මට සහ මගේ වයිෆ් දෙන්නටම, මම එක එක තැන්වල විස්තර බැලුවා ඒත් හරි අදහසක් ගන්න බැරිවුණා. මූලිකවම health or life insurance එකක් තමයි බැලුවේ. රක්ෂණ ආවරණ ගැන අවබෝධයක් තියන කාටහරි අදහසක් දෙන්න පුළුවන්ද?
  කෝ මේ හොද ලමයා🤔
   
  • Like
  Reactions: wijaindu

  sp3co

  Well-known member
 • Sep 22, 2016
  1,523
  379
  83
  Katubedda
  • Like
  Reactions: wijaindu