හොරකම් කරපං මේ ගානට 🙈😢😢😁🙏

Xi Jinping

Well-known member
 • Jan 26, 2022
  11,856
  1
  25,084
  113
  Erozan's Mom's room
  .

  හොරකම් කරපං මාල කඩපං ..පස් ජාවාරම් කරපං ඉඩම් කොල්ල කාපං... කවදා හරි දවසක CoPE කමිටුවේ ඉදගෙන නිලධාරීන් ගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න පුලුවන් වෙන මට්ටමකට එනකන් ..

  xtp8z7.jpg