ෆුඩ්සිටි කාලකන්නි කොල්ලෙකුට ගැහුව හොරකම් කරේ නැතුවත්

Suwaris2

Active member
 • Sep 1, 2022
  258
  128
  43
  පෙරේද දෙල්කද ෆුඩ්සිටියෙ ඇතුලෙ ඉන්නකොට කොල්ලෙකුට සික්කා ගහනව දමාගෙන.ඌ බිම වැටෙන්න ගහලා නැගිට්ටම ආපහු ගැහුවා. බැලින් නම් ඌට ගහලා තියෙන්නෙ හොරකම් කරා කියලා. හැබැයි උගේ අතේ තිබුනේ මාලු විතරයි. කලබලේ අස්සෙ මැනේජරයා ඇවිල්ලා ඌව එලියට දාන්න හදනවා.ඌ මැනේජරයට විස්තරේ කියද්දි තමයි දන්නෙ කාගෙද වැරැද්ද කියලා. බලනකොට ඌ මුකුත් හොරකම් කරල නෑ සික්කා බොරුවට සැක කරලා උගෙන් ගේම ඉල්ලලා. ඌ නිතරම එහෙට යන එන කෙනෙක්ලු. ඌ කිව්ව ඒ වෙලාවෙ මැනේජරයටත් වෙනදත් ගෑනියෙක් ඌ යන යන තැන හොරකම් කරා වගේ පස්සෙන් ආවා කියලා. ඉතින් උටත් මල පනින්න ඇති. හොරකම් කරා නම් මැනේජර් හම්බ වෙන්න යමන් කියලා සික්කට කියද්දි තමයි සික්කා ඌට නිකරුනේ ගැහුවෙ. අපිත් බලාගෙන. හොරකම් කරේ නැතුවත් එහෙම ගහන්න පුලුවන් ද බන්? cctv තියෙන බව දැන දැන මෙහෙම සික්කො බය නැතුව ගහනවා කියන්නෙ ඕව ඇතුලේ මොනව උනත් ඒව එලියට යන්නෙ නැතුව ඇති. මැනේජර් කිව්වා අදත් මෙහේ ගෑනියෙක් මොනවද හොරෙන් ගත්තා කියලා. ඉතින් ඒකට අනිත් මිනිස්සු පලි වෙන්නෙ නෑනෙ. foodcity ජරාව නම් එපා උනා🤮 අද අපේ ගෑනි ෆුඩ්සිටි යන්න හදනකොට තමයි මට ඕක මතක් උනේ. මේක උනේ නම් පෙරේදා රෑ.මම ගෑනිට කිව්ව ගෙදර යන ගමන් ගුටි කන්න බෑ අපි වෙන එකකට යන් කියල්ලා. ගුටි කෑවෙ කෙට්ටු පොඩි කොල්ලෙක්. 18 ක් 20 වගේ ඇති. එහෙමයි කියලා පෙනුමෙන් හොරෙක් කියලා හිතලා පස්සෙන් එනවා කියන්නෙ මොන තරම් අඩු කුලේ ගූ එවුන් ද කියලා හිතාගත්තෑකි ෆුඩ්සිටිකාරයො🤮
   

  lilman

  Well-known member
 • May 10, 2009
  31,997
  40,301
  113
  Colombo
  පෙරේද දෙල්කද ෆුඩ්සිටියෙ ඇතුලෙ ඉන්නකොට කොල්ලෙකුට සික්කා ගහනව දමාගෙන.ඌ බිම වැටෙන්න ගහලා නැගිට්ටම ආපහු ගැහුවා. බැලින් නම් ඌට ගහලා තියෙන්නෙ හොරකම් කරා කියලා. හැබැයි උගේ අතේ තිබුනේ මාලු විතරයි. කලබලේ අස්සෙ මැනේජරයා ඇවිල්ලා ඌව එලියට දාන්න හදනවා.ඌ මැනේජරයට විස්තරේ කියද්දි තමයි දන්නෙ කාගෙද වැරැද්ද කියලා. බලනකොට ඌ මුකුත් හොරකම් කරල නෑ සික්කා බොරුවට සැක කරලා උගෙන් ගේම ඉල්ලලා. ඌ නිතරම එහෙට යන එන කෙනෙක්ලු. ඌ කිව්ව ඒ වෙලාවෙ මැනේජරයටත් වෙනදත් ගෑනියෙක් ඌ යන යන තැන හොරකම් කරා වගේ පස්සෙන් ආවා කියලා. ඉතින් උටත් මල පනින්න ඇති. හොරකම් කරා නම් මැනේජර් හම්බ වෙන්න යමන් කියලා සික්කට කියද්දි තමයි සික්කා ඌට නිකරුනේ ගැහුවෙ. අපිත් බලාගෙන. හොරකම් කරේ නැතුවත් එහෙම ගහන්න පුලුවන් ද බන්? cctv තියෙන බව දැන දැන මෙහෙම සික්කො බය නැතුව ගහනවා කියන්නෙ ඕව ඇතුලේ මොනව උනත් ඒව එලියට යන්නෙ නැතුව ඇති. මැනේජර් කිව්වා අදත් මෙහේ ගෑනියෙක් මොනවද හොරෙන් ගත්තා කියලා. ඉතින් ඒකට අනිත් මිනිස්සු පලි වෙන්නෙ නෑනෙ. foodcity ජරාව නම් එපා උනා🤮 අද අපේ ගෑනි ෆුඩ්සිටි යන්න හදනකොට තමයි මට ඕක මතක් උනේ. මේක උනේ නම් පෙරේදා රෑ.මම ගෑනිට කිව්ව ගෙදර යන ගමන් ගුටි කන්න බෑ අපි වෙන එකකට යන් කියල්ලා. ගුටි කෑවෙ කෙට්ටු පොඩි කොල්ලෙක්. 18 ක් 20 වගේ ඇති. එහෙමයි කියලා පෙනුමෙන් හොරෙක් කියලා හිතලා පස්සෙන් එනවා කියන්නෙ මොන තරම් අඩු කුලේ ගූ එවුන් ද කියලා හිතාගත්තෑකි ෆුඩ්සිටිකාරයො🤮

  ඕවගෙ වැඩ කරන්නෙ අඩු කුලේ උන්.. ඇඟ බේරගෙන පාඩුවේ හිටපන්..
   

  tharakaf

  Well-known member
 • Oct 19, 2020
  16,154
  28,093
  113
  පෙරේද දෙල්කද ෆුඩ්සිටියෙ ඇතුලෙ ඉන්නකොට කොල්ලෙකුට සික්කා ගහනව දමාගෙන.ඌ බිම වැටෙන්න ගහලා නැගිට්ටම ආපහු ගැහුවා. බැලින් නම් ඌට ගහලා තියෙන්නෙ හොරකම් කරා කියලා. හැබැයි උගේ අතේ තිබුනේ මාලු විතරයි. කලබලේ අස්සෙ මැනේජරයා ඇවිල්ලා ඌව එලියට දාන්න හදනවා.ඌ මැනේජරයට විස්තරේ කියද්දි තමයි දන්නෙ කාගෙද වැරැද්ද කියලා. බලනකොට ඌ මුකුත් හොරකම් කරල නෑ සික්කා බොරුවට සැක කරලා උගෙන් ගේම ඉල්ලලා. ඌ නිතරම එහෙට යන එන කෙනෙක්ලු. ඌ කිව්ව ඒ වෙලාවෙ මැනේජරයටත් වෙනදත් ගෑනියෙක් ඌ යන යන තැන හොරකම් කරා වගේ පස්සෙන් ආවා කියලා. ඉතින් උටත් මල පනින්න ඇති. හොරකම් කරා නම් මැනේජර් හම්බ වෙන්න යමන් කියලා සික්කට කියද්දි තමයි සික්කා ඌට නිකරුනේ ගැහුවෙ. අපිත් බලාගෙන. හොරකම් කරේ නැතුවත් එහෙම ගහන්න පුලුවන් ද බන්? cctv තියෙන බව දැන දැන මෙහෙම සික්කො බය නැතුව ගහනවා කියන්නෙ ඕව ඇතුලේ මොනව උනත් ඒව එලියට යන්නෙ නැතුව ඇති. මැනේජර් කිව්වා අදත් මෙහේ ගෑනියෙක් මොනවද හොරෙන් ගත්තා කියලා. ඉතින් ඒකට අනිත් මිනිස්සු පලි වෙන්නෙ නෑනෙ. foodcity ජරාව නම් එපා උනා🤮 අද අපේ ගෑනි ෆුඩ්සිටි යන්න හදනකොට තමයි මට ඕක මතක් උනේ. මේක උනේ නම් පෙරේදා රෑ.මම ගෑනිට කිව්ව ගෙදර යන ගමන් ගුටි කන්න බෑ අපි වෙන එකකට යන් කියල්ලා. ගුටි කෑවෙ කෙට්ටු පොඩි කොල්ලෙක්. 18 ක් 20 වගේ ඇති. එහෙමයි කියලා පෙනුමෙන් හොරෙක් කියලා හිතලා පස්සෙන් එනවා කියන්නෙ මොන තරම් අඩු කුලේ ගූ එවුන් ද කියලා හිතාගත්තෑකි ෆුඩ්සිටිකාරයො🤮
  Umba keels ekey badu kirana ekek neda 🥴 🥴 ?
   

  Hyaenidae

  Well-known member
 • Apr 8, 2015
  45,114
  2
  43,072
  113
  පොලිස් පැමිණිල්ලෙ කොපියක් එක්ක දැම්මොත් පිළිගතහැකි. :yes:
   

  Emios

  Well-known member
 • Dec 10, 2009
  64,262
  55,068
  113
  Uth adu kule eke wenna athi.amuthu line ekak denna athi sikkata.nattan normal ekekta ohoma gahanne ne.
   
  • Haha
  Reactions: Suwaris2

  vali aththa

  Well-known member
 • Feb 5, 2013
  2,247
  880
  113
  Okunta pissu thamai mehe eke parking pathyhak wahala wena vehicle park karanawa kiyala