෴සිහින_සටන෴

bathalaya

Well-known member
 • Jan 9, 2010
  4,143
  430
  83
  ඇයි එන්නද?
  අ‍නේ මන්ද මොනව කියන්නද කියල.......
  මට ටික වෙලාවකට දැනුන මේක මට වෙච්ච දෙයක් කියල