🔅ජපන් බයික් විකුනන්න දාපුවහම හම්බවෙන අපූරූ මිනිස්සු.

Heshan Daminda

Well-known member
 • Mar 13, 2009
  23,341
  1
  52,265
  113
  30
  Kalutara
  එකෙක් මට ඩිරෙක්ට් sms එකක් එවල කියනවා TZR එකකට මාරු කරමුද අහනව හොනට් එක. TZR එක හොනට් එකට වඩා හයියෙන් යනවලු. මහා පකේ ඩයල් ඉන්නේ,