🔴මෝදි ගේ රෙදි ගැලවෙයි..කච්චතිව් දූපත ලංකාවට දීමට එරෙහිව දැඩි විරෝධය පළකරයි...

Kumbhakarna22

Well-known member
 • Feb 3, 2022
  4,129
  5,762
  113
  Hambanthota
  මමනම් කියන්නේ තව හම්බන්තොට වරායවක් 5ක් වත් චීනෙට හදලා දෙන්න ඔනේ නේද ? @N A K A M U R A 🤔


  Indian PM Modi mentions Kachchatheevu


  Indian Prime Minister Narendra Modi, in his speech in Parliament during the No-Confidence debate on 10 August, mentioned the island of Kachchatheevu.

  Hitting out at Rahul Gandhi for his now-expunged Bharat Mata remarks, PM Modi said it was the Indira Gandhi Government which gave away Kachchatheevu to Sri Lanka in 1974.

  “Kachchatheevu is an island between Tamil Nadu and Sri Lanka. Somebody gave it to another country. It happened under the leadership of Indira Gandhi,” he said. “Wasn’t that part of Maa Bharati there?” he quipped.

  Today a part of Sri Lanka, Kachchatheevu remains a hot-button political issue in Tamil Nadu, for politicians across the aisle.

  Just recently, ahead of Sri Lankan President Ranil Wickremesinghe’s visit to New Delhi, Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin wrote to PM Modi requesting him to retrieve the island.

  “The transfer of Kachchatheevu to Sri Lanka, by the Union government, without the state government’s consent, has deprived Tamil Nadu fishermen’s rights and adversely impacted their livelihoods,” Stalin’s letter said.

  Kachchatheevu is a 285-acre uninhabited speck in the Palk Strait, between India and Sri Lanka. It is no more than 1.6 km in length and slightly over 300 m wide at its broadest point.

  It lies northeast of Rameswaram, about 33 km from the Indian coast. It is about 62 km southwest of Jaffna, at the northern tip of Sri Lanka, and 24 km away from the inhabited Delft Island, belonging to Sri Lanka.

  In 1974, Indira Gandhi made attempts to settle the maritime border between India and Sri Lanka, once and for all.

  As a part of this settlement, known as the ‘Indo-Sri Lankan Maritime agreement’, Indira Gandhi ‘ceded’ Kachchatheevu to Sri Lanka. At the time, she thought the island had little strategic value and that ceasing India’s claim over the island would deepen its ties with its Southern neighbour.

  (Indian Express)

  තොපිලාට තෙරෙන්නේ නෑ.. සුද්දාට ලන්සියාට පෘතුගීසිකාරයාට පස්සේ සිංහලුන්ට වැඩියෙන්ම ඇරියේ ඉන්දියන්කාරයෝ.සාගරයක් වගේ රටක් තියාගෙන උකුණු පුකක් වැනි දූපතකට කෙල හලන ඉන්දියන් පර හැත්ත.13 අරගෙන ඉන්දියන් පරහැත්ත උතුරු නැගෙනහිරත් අල්ලාවි...:frown:.චීනාට රෙදි නැතිව කඩේ පලයව් දියුණු වෙන්න ඔනේනම්..:yes::yes::yes: