🙄🏊🌇 මේ "පිහිනුම් තටාකෙ" නාන්න කැමති ද? 🌇🏊🙄

Stimulus mind

Well-known member
 • Feb 27, 2021
  25,930
  131,628
  113
  Los Alamos
  ඇමරිකාවෙ, ටෙක්සාස් ප්‍රාන්තයට අයත් හූස්ටන් නගරේ පිහිටලා තියෙන "Market Square Tower" කියන ගොඩනැගිල්ලෙ ඉහළම මහළෙ තමයි මේ අපූරු නාන තටාකෙ ඉදිකරලා තියෙන්නෙ. ගොඩනැගිල්ලෙ ඉදලා පිටතට නෙරාගියපු වීදුරු පතුළකින් යුක්තව සකස් කරලා තියෙන මේ තටාකෙ තියෙන්නේ පොළව මට්ටමේ ඉදලා අඩි 500 ක් පමණ ඉහළිනුයි. :)

  ‘Sky pool’ at new Houston high-rise hangs 500 feet above ground
  1200x0.jpg


  skypoolMST.jpeg


  rooftop-pool-market-square-tower-apartments-2.jpg


  MSTPool0306-1.jpg