11/11/2021 දින @SLK_sri ගේ වටිනා thread එකම තැනකින්.

nicjosh83

Well-known member
 • Oct 19, 2018
  25,202
  11,918
  113
  Last edited:

  nicjosh83

  Well-known member
 • Oct 19, 2018
  25,202
  11,918
  113
  Bp

  අභියෝගය බාර ගත නොහැකි වූ @SLK_sri ප්‍රසිද්ධියේ පොන්නයා කියා පිලි ගනියි 🤭
  ------ Post added on Nov 11, 2021 at 10:41 PM