~~(16)~~ එළකිරි මහා සංවාද මණ්ඩපය ~~(16)~~

LazyLizard

Well-known member
 • Aug 27, 2015
  59,452
  14,364
  113
  7
  කටුකරෝලගම
  පරයා හෙන ගහනව


  පරයා හෙන ගහනව
  ------ Post added on Aug 22, 2021 at 6:29 PM
  පරයා දෙපාරක් දැම්මම දෙපාරක් හෙන ගහනව කැත වැඩ කරන්න එපා එකපාරක් දාපිය මේ සරීර කුඩුවට හෙන දෙකක් දරන්න පුළුවන්ද :angry:
   

  sadamol buwa

  Well-known member
 • Mar 10, 2016
  18,964
  1,721
  113
  නෙතූෂි අක්කි ගාව
  පරයා දෙපාරක් දැම්මම දෙපාරක් හෙන ගහනව කැත වැඩ කරන්න එපා එකපාරක් දාපිය මේ සරීර කුඩුවට හෙන දෙකක් දරන්න පුළුවන්ද :angry:
  පරයා දෙපාරක් දැම්මම දෙපාරක් හෙන ගහනව කැත වැඩ කරන්න එපා එකපාරක් දාපිය මේ සරීර කුඩුවට......:nerd: