2014 වසරේදී මූලික සැලසුම් සකස් කල නව කැලණි පාලමේ විදුලි ආලෝක රටා මෙන්න….

shenat

Well-known member
 • May 13, 2007
  29,971
  31,570
  113
  ආශ්චර්යමත් රටක
  රිදුනද රිදුණානම් කරන්න දෙයක් නැහැ සොරි

  මට මොකටද බන් රිදෙන්නේ?
  ඕවා දැකල පුපෙනුත් හිනහයි මට.. 😆😆🤣🤣🤣

  ඉල්ලන් ඇරගන්න ඇරගැනිල්ලෙ ඉවරයක් නෑනෙ. 🤣🤣🤣🤣
   
  • Sad
  Reactions: UB9002

  UB9002

  Well-known member
 • Mar 9, 2021
  374
  380
  63
  මට මොකටද බන් රිදෙන්නේ?
  ඕවා දැකල පුපෙනුත් හිනහයි මට.. 😆😆🤣🤣🤣

  ඉල්ලන් ඇරගන්න ඇරගැනිල්ලෙ ඉවරයක් නෑනෙ. 🤣🤣🤣🤣
  එකත් ඇත්ත තමයි මම මෙතන කිව්වේ මෙතන වෙන ඇත්ත කතාව . හැබැයි කාට දුන්නත් ආරගනිල්ලක් තියෙන්නේ 🤕🤕⚰️☠️
   

  Vermox

  Well-known member
 • Jun 4, 2021
  641
  1,523
  93
  2014 මහින්ද රාජපක්ෂ .... මැදමුලන පොල් මුරේ කඩලා වෙන්නැතී.