Netflix බල්ලන්ට වැඩිපුර ගෙවන්න එපා. Onahuptk එකෙන් 4K tv Series සැපට බාන්න ගුපියන්ට අ‍ාතල් promo එකක්. 1/12 ක් ගෙවලා ගමු. 😍😍😍

IndrajithGamage

Well-known member
 • Oct 6, 2022
  6,379
  5,600
  113
  Google One එකෙන් free promotion එකක් යනවා මචන්ලා. අමුතු දේවල් මොනවත් නෑ. Play store එකෙන් one google app එක දා ගන්න විතරයි තියෙන්නෙ.

  Storage වල සාමාන්‍ය prices 12 ගුණයක් අඩු වෙලා තියෙන්නෙ. වෙනදාට මාසෙකට යන ගාණ 4 න් බෙදලා, එ‍් ගාණට එකපාර මාස 3 කටම storage එක ලැබෙනවා. මගෙ favorite එක රුපියල් 381 කට හම්බෙන 2TB for 3 months. 😍😍 (මාසෙට 381 නෙවෙයි, මාස 3 ටම 381 යි එකපාර)

  ඉතින් ඊයෙ subscription prices උස්සපු Netflix හැත්තට බොරුවට වැඩිපුර ගෙවන්න නෑ. OnaHuptk එකෙන් literally ම ඕන හුත්තක් තමන්ගෙ google drive එකට බෑවා, එතනින් stream කරා.

  Torrents ද, වැලද, fb/tiktok/insta live ද (ඕන නම් අවශ්‍ය කෑලි කපලා), Mega ද ඕන හුත්තක් බබා වගේ බාන්න පුළුවන්. අදාළ තැනට දැම්මා run කරා. එච්චරයි. 😍😍

  එහෙනම් තොපිත් මේ වාසිය ගනින්. මෙන්න ඕනම හුත්තක් google drive එකට බාන මැජික් යෂ්ටිය.

  https://bit.ly/onahuptk

  One google එකේ මොනවත් promo link නෑ. කලින් storage ගත්තෙ නැති ඕන gmail එකකට credit / debit card එකක් දාලා activate කරගන්න පුළුවන්.

  P. S. මේක අලුතින් ට්‍රයි කරපු එකෙක්ට අ‍ාව ප්‍රශ්නයක් නිසා කියන්නෙ. උඹලා බාන්න අවශ්‍ය account එකෙන් මේක open කරගනින් හරිද? Writing allow කරන වෙලාවට වෙන account එකකට මාරු වෙන්න බැහැ. Notebook එකකට මෙහෙම access තියෙන්නෙ එ‍්ක open කරපු gmail එකේ drive එකට විතරයි.

  වෙන එකකට දෙන්න client API එකකින් යන්න වෙනවා. උඹලට access code copy paste කරන්න වෙනවනෙ. ඊට වඩා මේක හරි ලේසියි බොත්තම ඔබන්නනෙ තියෙන්නෙ. එ‍්කයි මෙහෙම දැම්මෙ.

  දකුණු පැත්තෙ උඩ තියෙන dp එක ඔබලා බාන්න අවශ්‍ය Drive එක තියෙන email එකෙන් open කරගනින්. එතකොට හරි. අවුලක් තිබ්බොත් කියහන්.

   
  Last edited:

  Asmodeus

  Well-known member
 • Feb 6, 2023
  2,871
  7,115
  113
  Ursa Major
  As a content creator, you should have known that it is part of subscription fees and ad revenue that you have received.

  Just Saying Devils Advocate GIF
   

  vinura kithmal

  Well-known member
 • Oct 19, 2014
  10,870
  2,829
  113
  සිංහලේ
  1. why tf should i use google drive, downloading direct to my PC is possible?
  2. 4K rips aint coming out for at leat 3-4 months since the release
  3. why would i use this colab book when there's better download management tools
  3. why would i use this colab book when there's better download management tools

  Tikak size eka wadipura dena gaana adu monada tiyenne
  lankawe ekek kara kara hitiya eka use kala
  dan eka wada karanne na ne
   

  IndrajithGamage

  Well-known member
 • Oct 6, 2022
  6,379
  5,600
  113
  1. why tf should i use google drive, downloading direct to my PC is possible?
  2. 4K rips aint coming out for at leat 3-4 months since the release
  3. why would i use this colab book when there's better download management tools
  1. So many reasons. So I'll have several sub points to this.

  1.1. Downloading torrents to PC takes time, data and storage. In most cases you have to download the whole thing first to watch. That usually takes hours for anything 4K.

  1.2. You expose yourself to law if not done with a VPN. (having a good / fast VPN costs money) Google drive has no such issues. You're just using Colab runtime. It also has 1Gbps network speed, so the torrent or download won't time out.

  1.3. You have to expend data as well. Most networks limit torrent speeds. Some work/university WiFi even prohibit using torrents. Google drive is absolutely free for most work packages, University students don't have it counted upto data quotas, and even most workplaces have similar arrangements.

  1.4. You can directly stream from Google drive, just like watching a YouTube.

  1.5. If you download to PC, that's it. You have to use a pen drive or other physical medium to put into other device. (watch on TV for example) Once you have it in Google drive, you can stream from whatever device you like. You can even give the link to anyone for them to watch or copy it. So simple.


  2. That's not a problem with the tool is it? Whatever is there can be downloaded. You're right that if there were a tool to magically materialize something that doesn't exist and download it, it would be awesome. However, let's limit this conversation to earth. 🤣 Doesn't matter if it's 4K or 3GP, if it exists, onahuptk can download it. It can't download non-existent things, I'll give you that.



  3. There's absolutely none that has the functionality of OnaHuptak. Tell me one, this is a very confident challenge. Not a bluff either. I'd like to know what exists too.

  Using Onahuptk you can download anything from anywhere at all available qualities, use given proxies if need be, download any live stream, use given splicer to cut any part before downloading, handle torrents, select and download only wanted parts from a multi file torrent (perfect to only download wanted episodes from a TV series), Unzip large archives into google drive and only take what you want (great for educational zips, game collections, tools with shady origins etc) and so much more. You can just give the profile/channel/playlist url and download whole tiktok profiles, reels, pornhub channels, youtube playlists for fucks sake. You can even put long lists of any links into a text file line by line, and download all at once. You can even Zip or Rar from right there. Perfect to download those huge study folders from Google drive quickly and hassle free. Colab runtime is like 100 times faster at zipping than Google drive native.

  Best thing is, you can do every fucking thing by just going to a simple online link you can remember, from any device. I use my garbage android phone to rip good parts from hours long porn videos on websites to watch later, for example. Others download zoom and tutorials to watch later. Your use cases may vary.

  OnaHuptak uses powerful libraries to break up downloads with multiple, separate IP connections. This is not possible locally even with a high end PC. That means those speed limits some porn sites etc put to reduce download speed has no effect. Multiple parts are downloaded with multiple IPs. Even IDM lacks that functionality. Onahuptk is a dedicated porn downloader if need be, and simply the best one out there.

  It's free, open source in the most literal sense (it's python and you can see the code right there. No github pulls or any such crap to obfuscate the code. It only uses lines that are absolutely essential), your privacy is guaranteed. I don't even use an analytic tool because I don't give a fuck about what you do with it. You can even copy and modify if you want, but remember to regularly update because I might add extra functions, and fix bugs time to time.

  I know you put your stupid comment without understanding how powerful a tool OnaHuptak is, now rue in your own mediocrity. 🤣
   
  Last edited:

  BLACKLIST_MEMBER

  Well-known member
 • Feb 9, 2008
  36,446
  12,409
  113
  127.0.0.1
  1. So many reasons. So I'll have several sub points to this.

  1.1. Downloading torrents to PC takes time, data and storage. In most cases you have to download the whole thing first to watch. That usually takes hours for anything 4K.

  1.2. You expose yourself to law if not done with a VPN. (having a good / fast VPN costs money) Google drive has no such issues. You're just using Colab runtime.

  1.3. You have to expend data as well. Google drive is absolutely free for most work packages, University students don't have it counted upto data quotas, and even most workplaces have similar arrangements.

  1.4. You can directly stream from Google drive, just like watching a YouTube.

  1.5. If you download to PC, that's it. You have to use a pen drive or other physical medium to put into other device. (watch on TV for example) Once you have it in Google drive, you can stream from whatever device you like. You can even give the link to anyone for them to watch or copy it. So simple.


  2. That's not a problem with the tool is it? Whatever is there can be downloaded. You're right that if there were a tool to magically materialize something that doesn't exist and download it, it would be awesome. However, let's limit this conversation to earth. 🤣 Doesn't matter if it's 4K or 3GP, onahuptk can download it.

  3. There's absolutely non that has the functionality of OnaHuptak. Tell me one, this is a challenge.

  Using Onahuptk you can download anything from anywhere at all available qualities, use given proxies if need be, download any live stream, use given splicer to cut any part before downloading, handle torrents, select and download only wanted parts from a multi file torrent (perfect to only download wanted episodes from a TV series), Unzip large archives into google drive and only take what you want (great for educational zips, game collections, tools with shady origins etc) and so much more. You can just give the profile/channel/playlist url and download whole tiktok profiles, reels, pornhub channels, youtube playlists for fucks sake.

  Best thing is, you can do every fucking thing by just going to a simple online link you can remember, from any device. I use my garbage android phone to rip good parts from hours long porn videos on websites to watch later, for example. Others download zoom and tutorials to watch later. Your use cases may vary.

  It's free, open source in the most literal sense (it's python and you can see the code right there. No github pulls or any such crap to obfuscate the code. It only uses lines that are absolutely essential), your privacy is guaranteed. I don't even use an analytic tool because I don't give a fuck about what you do with it. You can even copy and modify if you want, but remember to regularly update because I might add extra functions, and fix bugs time to time.

  I know you put your stupid comment without understanding how powerful a tool OnaHuptak is, now rue in your own mediocrity. 🤣
  This is 100% true. This shit is good bro.
  Very useful
   

  nkt

  Well-known member
 • Aug 11, 2015
  3,189
  3,275
  113
  ethakot netflix vahila giyam uba d film hadanne?
   

  poopoo

  Well-known member
 • Nov 18, 2021
  2,263
  4,559
  113
  1. So many reasons. So I'll have several sub points to this.

  1.1. Downloading torrents to PC takes time, data and storage. In most cases you have to download the whole thing first to watch. That usually takes hours for anything 4K.

  1.2. You expose yourself to law if not done with a VPN. (having a good / fast VPN costs money) Google drive has no such issues. You're just using Colab runtime.

  1.3. You have to expend data as well. Most networks limit torrent speeds. Some work/university WiFi even prohibit using torrents. Google drive is absolutely free for most work packages, University students don't have it counted upto data quotas, and even most workplaces have similar arrangements.

  1.4. You can directly stream from Google drive, just like watching a YouTube.

  1.5. If you download to PC, that's it. You have to use a pen drive or other physical medium to put into other device. (watch on TV for example) Once you have it in Google drive, you can stream from whatever device you like. You can even give the link to anyone for them to watch or copy it. So simple.


  2. That's not a problem with the tool is it? Whatever is there can be downloaded. You're right that if there were a tool to magically materialize something that doesn't exist and download it, it would be awesome. However, let's limit this conversation to earth. 🤣 Doesn't matter if it's 4K or 3GP, if it exists, onahuptk can download it. It can't download non-existent things, I'll give you that.



  3. There's absolutely none that has the functionality of OnaHuptak. Tell me one, this is a very confident challenge. Not a bluff either. I'd like to know what exists too.

  Using Onahuptk you can download anything from anywhere at all available qualities, use given proxies if need be, download any live stream, use given splicer to cut any part before downloading, handle torrents, select and download only wanted parts from a multi file torrent (perfect to only download wanted episodes from a TV series), Unzip large archives into google drive and only take what you want (great for educational zips, game collections, tools with shady origins etc) and so much more. You can just give the profile/channel/playlist url and download whole tiktok profiles, reels, pornhub channels, youtube playlists for fucks sake. You can even put long lists of any links into a text file line by line, and download all at once. You can even Zip or Rar from right there. Perfect to download those huge study folders from Google drive quickly and hassle free. Colab runtime is like 100 times faster at zipping than Google drive native.

  Best thing is, you can do every fucking thing by just going to a simple online link you can remember, from any device. I use my garbage android phone to rip good parts from hours long porn videos on websites to watch later, for example. Others download zoom and tutorials to watch later. Your use cases may vary.

  OnaHuptak uses powerful libraries to break up downloads with multiple, separate IP connections. This is not possible locally. That means those speed limits some porn sites etc put to reduce download speed has no effect. Multiple parts are downloaded with multiple IPs. Even IDM lacks that functionality. Onahuptk is a dedicated porn downloader if need be, and simply the best one out there.

  It's free, open source in the most literal sense (it's python and you can see the code right there. No github pulls or any such crap to obfuscate the code. It only uses lines that are absolutely essential), your privacy is guaranteed. I don't even use an analytic tool because I don't give a fuck about what you do with it. You can even copy and modify if you want, but remember to regularly update because I might add extra functions, and fix bugs time to time.

  I know you put your stupid comment without understanding how powerful a tool OnaHuptak is, now rue in your own mediocrity. 🤣
  i asked just 3 fucking questions
  is this Constitution of America? or the Quran or Bible?