Sri Lanka to Use Forex Reserves to Repay $1 Billion Debt in July

hichchiputha

Well-known member
 • Jan 3, 2018
  29,639
  18,178
  113
  වොන්ඩර් ලැන්ඩ්
  Sri Lanka’s central bank said it will dip into its foreign exchange reserves to partly repay $1 billion of bonds maturing later this month, seeking to allay investors’ concern about a possible default.

  There may be some inflows to the government coming in July, which could also be used toward the debt obligation, Governor Weligamage Don Lakshman said at a press conference in Colombo on Thursday. The nation’s reserves stood at about $4 billion, according to a central bank statement last month.


  His comments seek to quell doubts about the nation’s ability to service the July 27 debt obligation amid dwindling forex reserves and rising risk premium for a default. The nation still has two more payments totaling $1.5 billion that becomes due in the next 12 months.

  Read: Asia’s Highest Default Risk Spotlights Sri Lanka Debt Worry

  The yield on the 7.55% 2030 dollar bond fell by 16 basis points to 16.27%, while that on the 5.75% 2023 dollar bond fell by 28 basis points to 28.51%. Both notes are headed for the biggest jump in about a week.


  “Adequate financing strategies have been lined up to maintain reserves at sufficient levels and to meet all maturing debt servicing obligations of the government on time,” the monetary authority said earlier Thursday after keeping interest rates unchanged to support the economy’s recovery.

  Sri Lanka central bank keeps key rate on hold

  While rates were maintained despite inflation edging up toward the upper end of its 4%-6% target band, the central bank said it stands ready to act to keep price-growth in mid-single digits. However, any action appears unlikely before next year as the monetary authority sees inflation within target for the remainder of 2021.

  The government separately named a new finance minister to steer the economy out of the current crisis caused by the coronavirus pandemic. Basil Rajapaksa, the brother of Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa, was sworn in as the finance head.

  Basil Rajapaksa was previously a minister of economic development in 2010. Prime Minister Mahinda Rajapaksa, who was hitherto overseeing the finance ministry, will now be responsible for economic policy planning.

  — With assistance by Tomoko Sato, and Ronojoy Mazumdar
  Sri Lanka’s risk premium for a default jumped, reflecting concern that the pandemic is damaging the nation’s ability to fill its foreign-exchange coffers ahead of at least $2.5 billion in dollar debt due in the next 12 months.

  The nation’s five-year credit default swaps rose to 1,553 basis points on Monday, the highest since March 1. A separate gauge of one-year default probability was at 27.9%, the steepest in Asia, up from around 13% over six months ago, according to a Bloomberg model where a reading above 1.5% signifies high risk of failure to pay.

  Too Risky​

  Sri Lanka's 1-year default probability is the highest in the Asia-Pacific

  Source: Bloomberg
  Note: Bloomberg's debt default probability scale lists any score above 1.5% as an indication of high risk of failure to pay
  The first test comes July 27, when the South Asian nation must repay a $1 billion bond to investors. President Gotabaya Rajapaksa’s administration tightened capital controls last week, limiting how much foreign currency can leave the country, and speculation is growing that it may need to turn to the International Monetary Fund for additional finances after securing assistance from countries including China.


  Read: Malaysia’s 1998 Playbook Helps Sri Lanka Shun IMF for China

  “These resources should enable Sri Lanka to meet its remaining debt maturities through the rest of 2021,” said Sagarika Chandra, primary sovereign analyst for Sri Lanka at Fitch Ratings. “Nevertheless, Sri Lanka’s debt repayment challenges will continue into the medium-term. Authorities have not yet specified plans for meeting the country’s foreign-currency debt-servicing needs for 2022 and beyond.”


  Arrangements are already in place to settle the bonds due later this month, the central bank said in a statement late Monday. Two more payments become due next year -- a $500 million bond on Jan. 18, followed by $1 billion of debt maturing July 25.

  “The other bonds also we will pay,” said Ajith Nivard Cabraal, Sri Lanka’s state minister for money and capital markets and a former central bank governor, citing steps such as foreign- exchange controls and swap agreements with China and Bangladesh.

  Still, the uncertainty has prompted calls from some opposition party members for Sri Lanka to seek help from the IMF, which prematurely ended a $1.5 billion fund facility last year amid change in financing needs due to the pandemic. While the government and the central bank have said there’s no need to go back to the Washington-based organization, it isn’t uncommon for nations to renegotiate terms with the global lender of last resort.

  Read: IMF Sees $45 Billion Deal With Argentina Pushed Into 2022


  Sri Lanka’s government is instead aiming to pursue its own policy mix, including promoting import substitution and garnering support from bilateral creditors including India and China. It secured a $1.5 billion currency swap line from Beijing in March, and is expecting inflows including a $250 million swap facility from Bangladesh’s monetary authority, besides a $400 million facility from the Reserve Bank of India to bolster reserves.

  Foreign-exchange reserves stand at around $4 billion, excluding the China swap agreement, according to the central bank. That’s enough to cover three months of imports.

  Concerns about repayment are pushing the cost of Sri Lanka’s dollar debt higher, with the yield on the 5.75% 2023 bond surging 96 basis points at Monday’s close to 28.7%, according to data compiled by Bloomberg. The yield on the 7.55% 2030 bond is near a three-month high of 16.5%.

  The sell-off may be overdone in short tenor debt, especially notes maturing 2023 and 2024, according to Ek Pon Tay, senior portfolio manager for emerging-market debt in Singapore at BNP Paribas Asset Management.


  “The sovereign’s near-term liquidity is not a concern,” said Tay, who expects an IMF package to materialize in coming months and predicts Sri Lankan banks, which hold a third of the July 2021 bond, to plow that cash into other upcoming maturities. “In the medium term, however, a renewed risk is a widening trade deficit given rising oil prices.”

  Investors are also expressing concern about Sri Lanka’s capital controls, which are seen as a way for the economy to shun reliance on foreign borrowing, and more importantly ward off interference from the IMF, whose aid comes with strict conditions.

  HERE’S A SNAPSHOT OF THE CAPITAL CONTROL MEASURES:
  • Sri Lanka suspends some investment limits for six months from July 2
   • Companies were earlier allowed to invest up to $2 million a year abroad without special permission, while individuals could invest as much as $200,000 a year
  • Investments abroad would still be allowed if they are made from foreign borrowings
  • Central bank may approve investments on a case by case basis
  • Firms will be allowed to remit up to $15,000 to existing branches and if funds are needed to meet regulatory requirements abroad
  • Government reduces the first allowance of those migrating abroad to $30,000 from $200,000
  • Outward remittances from personal or business foreign currency accounts limited to $20,000
  The capital controls “risk the emergence of parallel exchange rates, disrupt access to imports and ultimately may well stall the economy,” said Tim Ash, a strategist at BlueBay Asset Management in London. “They might all just make the end game more painful, rather than actually resolving anything.”

  — With assistance by Asantha Sirimanne


   

  Indika Buddika

  Well-known member
 • Jul 29, 2016
  6,338
  5,098
  113
  naha agent indika, api okkoma agent la swiss/finland/norway/swedan wage ratawal walata yawanna decide kala thama confirm une na
  mama witarak lankawe inna thiranaya kara intel ganna
  ekkenek witharak inna eka risky wadee, kawru hari attack kaloth backup na.
  lankawe district wise team ekak thiyala ithuru ayawa international duty walata danna.
  Yakusa ekata deweni wenna ba apita.