Post thread


Haya warak paha keeyada? (haya wadi kireema paha)