ඕක මහා චාටර් phone එකක් ගෙවන ගාණට දෙන්නෙ Helio p65 chipset එකක් p 65 වත් දෙන්නෙ නෑ මුන් 😂😂🤌
Solo Rider
Solo Rider
Meka wikka ban 🤣
oka gatteth 70 gaanata neda ? vikunanne 85 tada ? lol
DJYugesh
DJYugesh
Meka Genuine Win 10 Pro License thiyena ekak. Avruddak wage athi use karala. Man brand new gathe.
RDPsell
RDPsell
mokedda bn uba mona pamkak kiynwda gannwna ganin naththan pumka nodi palayan
Fake profile
I'm sure this guy is @Wool aka @Hilin aka @Nepoliyan @NoPainNoGain
who is a thief.

This is his new account
මේ car eka thiyenawada machan