තොත්තබබා
Reaction score
373

Joined
Last seen

Profile posts Latest activity Postings About

 • මගේ අම්මෝ....මාරයි නේ :rofl::rofl:
  නැත නැත කිසිම අරුමයක් නැත..:no: :no:
  එලකිරි නේ එහෙනම්:yes::);)
  සිංහල විශාරදයෙක් ද ? මම හිතුවෙ බබෙක් කියලා :rofl:
  මේ ඒකනම් අවුල තමා :(...ඒක කියව ගන්න අමාරුනම් මට අර ගනන් කරන ත්‍රෙඩ් එකේ කියන නම කීවට අවුලක් නෑ.. :) මතකද අපිව ඉස්සර හම්බ වුනේ :)
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…