අමානෝ (Zn -Al ) වැහිපිහිලි ...

kingdewi

Well-known member
 • unnamed.jpg
  යාලුවනේ , අමානෝ වැහිපිහිලි ගැන දැනගන්න ඕන .
  0.47mm වලින් දාන්න ප්ලෑන් කලේ .මිළ ගණන් දුන්නේ
  වැහිපිහිල්ල 165LKR /දික් අඩියට
  ඩවුන් පයිප් 165LKR
  වඩිම්බුව 120LKR
  මේ කොරියන් තහඩුවෙන් කියනවා . තව තායිවාන් තහඩුව ලාබයි ලු .
  වැඩ කුලිය කොහොම වෙයිද ?
  මේ ගැන හරියට නොදනිමි . ලඟදි කළ අය උදවුවක් දෙන්න :)
   

  Aser

  New member
  Nov 24, 2017
  20
  19
  3
  View attachment 81077
  යාලුවනේ , අමානෝ වැහිපිහිලි ගැන දැනගන්න ඕන .
  0.47mm වලින් දාන්න ප්ලෑන් කලේ .මිළ ගණන් දුන්නේ
  වැහිපිහිල්ල 165LKR /දික් අඩියට
  ඩවුන් පයිප් 165LKR
  වඩිම්බුව 120LKR
  මේ කොරියන් තහඩුවෙන් කියනවා . තව තායිවාන් තහඩුව ලාබයි ලු .
  වැඩ කුලිය කොහොම වෙයිද ?
  මේ ගැන හරියට නොදනිමි . ලඟදි කළ අය උදවුවක් දෙන්න :)
  වැඩ කුලිය සමන්‍යයෙන් මෙහෙම හදාගන්න. මේකෙ දාලා තියෙන rate වලින් තව භාගයක් එකතු කරන්න.
  Ex: වැහි පීල්ල සැකසීම සඳහා අමුද්‍රව්‍ය+වැඩ කුලිය = 165+80= 245. මේ වගේ ගානක් තමයි යන්නේ. ගොඩක් කල් පාවිච්චි කරන්න නම් අමානෝ දාන්න.
   
  Last edited:
  • Like
  Reactions: krizta and kingdewi

  kingdewi

  Well-known member
 • වැඩ කුලිය සමන්‍යයෙන් මෙහෙම හදාගන්න. මේකෙ දාලා තියෙන rate වලින් තව භාගයක් එකතු කරන්න.
  Ex: වැහි පීල්ල සැකසීම සඳහා අමුද්‍රව්‍ය+වැඩ කුලිය = 165+80= 245. මේ වගේ ගානක් තමයි යන්නේ. ගොඩක් කල් පාවිච්චි කරන්න නම් අමානෝ දාන්න.
  ස්තුතියි :)
   
  • Like
  Reactions: Aser

  m silva

  New member
  Jan 3, 2017
  16
  1
  3
  ඔය rate වලට තමයි බඩු ගත්තේ durashine, හැම එකක්ම දික් අඩිය රු.100ක් ගත්තා ගහන්න
   

  manjulabw

  Well-known member
 • Aug 23, 2007
  8,241
  1,297
  113
  36
  Hanukkah
  මම ගත්තා 120000 තහඩු 0.47 එක තමා හොදම එක කොරියන්. ඔය තහඩුව මාර හයියයි. උඩ ඇවිදින්න පුලුවන් කිසිම අවුලක් නෑ. අනික ඇන දාන තැන් වලින් මලකඩ එන්නෙ නෑ.
   

  kingdewi

  Well-known member
 • මම ගත්තා 120000 තහඩු 0.47 එක තමා හොදම එක කොරියන්. ඔය තහඩුව මාර හයියයි. උඩ ඇවිදින්න පුලුවන් කිසිම අවුලක් නෑ. අනික ඇන දාන තැන් වලින් මලකඩ එන්නෙ නෑ.
  ඔව් තහඩුව හොඳ හයියයි :)