ආණ්ඩුවේ ගමනට බාධා ඇති කරන.....

helplesser

Well-known member
 • Nov 20, 2017
  3,787
  4,961
  113
  127145665_3825494134164673_9141703205936734105_n.jpg


  මෙවන් පොස්ට් නිර්මාණය කිරීමෙන් වලකිනු :mad:
   

  Brandy2020

  Well-known member
 • May 15, 2018
  6,154
  4,915
  113
  මෙවන් පොස්ට් නිර්මාණය කිරීමෙන් වලකිනු :mad:


  ඇයි බොරු ද? False opinions / your name mentioned comments දෙන්නේ නැතිව පෝස්ට් දැම්මට නීතිමය අව්ලක් නෑ.
   

  sniper21

  Active member
 • Sep 5, 2014
  274
  184
  43
  Screenshot 2020-11-19 at 4.07.24 PM.png


  මෙවන් පොස්ට් නිර්මාණය කිරීමෙන් වලකිනු 🤩
   
  Last edited: