ආමන්ඩ් ඇට විකිණීමට

lashan M

Well-known member
 • Sep 16, 2010
  2,225
  238
  63
  Meegoda
  2021.7.29.16h32m8s.jpg


  රන්වන් වෙතින්

  ආමන්ඩ් ඇට
  100g - 360/=

  Call / Whatsapp : 0719950420

  රන්වන් නිෂ්පාදන
  නො. 169/11/C,
  පුවක්වත්ත පාර,
  මීගොඩ.
   

  Thu Nodakin

  Well-known member
 • Nov 25, 2016
  900
  1,359
  113
  මට නම් ආමන්ඩ් ගන්න සල්ලි නෑ, මම සිය රට දේ සිරි සැප දේ කියාගෙන කොට්ටම්බා ඇටයක් තලාගෙන කනවා.
  එළකිරියේ ඉන්නබහුතරය ඉලක්කම් 7 පඩි ගන්න සෙට් එකක්. උන් ඔය ස්ටොක් එකම ගනීවි සට සට ගාල. මේ දැන්වීම ගිහින් අර "උබලගේ වාහනේ මොකක්ද " ත්‍රෙඩ් එකේ හා "උබලගේ මාසේ පඩිය කියද" ත්‍රෙඩ් එකේ දාන්න. ජයින් ජයිම වේවා !!
   

  sk_ralahami

  Well-known member
 • Mar 28, 2018
  3,287
  5,359
  113
  colombo
  මට නම් ආමන්ඩ් ගන්න සල්ලි නෑ, මම සිය රට දේ සිරි සැප දේ කියාගෙන කොට්ටම්බා ඇටයක් තලාගෙන කනවා.
  එළකිරියේ ඉන්නබහුතරය ඉලක්කම් 7 පඩි ගන්න සෙට් එකක්. උන් ඔය ස්ටොක් එකම ගනීවි සට සට ගාල. මේ දැන්වීම ගිහින් අර "උබලගේ වාහනේ මොකක්ද " ත්‍රෙඩ් එකේ හා "උබලගේ මාසේ පඩිය කියද" ත්‍රෙඩ් එකේ දාන්න. ජයින් ජයිම වේවා !!
  :ROFLMAO::ROFLMAO:
   

  chinmak

  Well-known member
 • Oct 27, 2014
  5,552
  3,359
  113
  මෙන්න මෙතන...
  මට නම් ආමන්ඩ් ගන්න සල්ලි නෑ, මම සිය රට දේ සිරි සැප දේ කියාගෙන කොට්ටම්බා ඇටයක් තලාගෙන කනවා.
  එළකිරියේ ඉන්නබහුතරය ඉලක්කම් 7 පඩි ගන්න සෙට් එකක්. උන් ඔය ස්ටොක් එකම ගනීවි සට සට ගාල. මේ දැන්වීම ගිහින් අර "උබලගේ වාහනේ මොකක්ද " ත්‍රෙඩ් එකේ හා "උබලගේ මාසේ පඩිය කියද" ත්‍රෙඩ් එකේ දාන්න. ජයින් ජයිම වේවා !!
  තූ නොදකින්..