ආයේ කවදා මේ වාහන මිල Normal වෙයිද?

Gayan7774

Well-known member
  • Nov 4, 2020
    455
    400
    63
    යහ පාලන කාලෙ පොඩි ගානකට gatta car එක, පොහොට්ටු ආණ්ඩුවට පින් සිද්ධ වෙන්න ලොකු ගානකට විකුණූව 😁