ඇමරිකානු කඳවුරකට ප්‍රහාරයක්

kingcapton

Well-known member
 • Sep 28, 2012
  3,010
  3,876
  113
  American service members killed and dozens injured in drone attack on base in Jordan, U.S. says. Washington — Three American service members were killed and dozens more were injured in an unmanned aerial drone attack on a base in Jordan on Sunday, President Biden and the U.S. military said.
  cnsnews.
  “We shall respond,” President Joe Biden said while speaking in South Carolina on Sunday.

  The killing of three Americans at Tower 22 in Jordan near the border with Syria is a significant escalation of an already-precarious situation in the Middle East. Officials said the drone was fired by Iran-backed militants and appeared to come from Syria. It is still being determined which militia group specifically is responsible.
   

  hasithayad

  Well-known member
 • Sep 28, 2011
  27,359
  1
  41,122
  113
  මේ නහින දෙහින කාලේ මොන යුද්ධ ද බන්🤦
  මේ නහින දෙහින කාලේ මොන දේශපාලනයක්ද බන්🤦