ඉපදීම

chamathkara 295

Well-known member
 • Jun 18, 2013
  1,294
  275
  83
  රමණයේ තොස
  ගණී නම් කීපයකි තත්පර
  විඳි නේක දුක
  මාසනම් දහයක් චන්ද්‍ර
  පෙලහරක් පාමින්
  අසමසම
  ලේ විලක පිපේ
  සුදු නෙලුම් මල
  එකම ජීවිතය දෙපලු කල
  කතුරු මුවාත දකී
  දුක් තුටු කඳුලු එකවර
  ස්නේහ මේකුලින් බර
  පපුවක
  අසනි කිරි වරුසා
  හැඬුමකට ඇහැරෙන

  ලෙවන් ඇස් කටු
  සියොලඟම පහරන
  ලය පවා සිදුරු කල
  බැණුම් පිහි උන් විසිකල
  ඉවසාන නැගිටින
  දෙපාවකි වෙව්ලන
  කර්මකාරක අතීත කාල
  ක්‍රමයට
  ලියා ගත්තද ජීවිතේ තේරුම...

  කිරි එරෙන්නේ අම්මාවරුන්ට විතරමය...