ඒ අවුරුදු තොපිට කොහින්දෝ

rocat90

Well-known member
 • Dec 14, 2012
  14,646
  1,458
  113
  ඒ අවුරුදු තොපිට කොහින්දෝ

  එළකිරි වාසි සැමට සුබ අලුත් අවුරුදක් වේවා

  අවුරුදු කාලෙට අපි ඉස්සර අසාවෙන් පැදපු ඒ ඔන්චිලා දැන් ඉන්න ෆේස් බුක් කබ්බන්ට කොහෙද
  ඒ නිසා මට හිතුනා ඔන්චිලි වාරම් කවි ටිකක් දාන්න ,මේවා වෙබ් එකෙන් හොයා ගත්තේ ,අවුරුදු වලට පොත් හදන්න ඕනේ උනාම පොඩි අයට ඕනේ වෙන්න පුලුවන්

  [FONT=&quot]ස[/FONT][FONT=&quot]ි[/FONT][FONT=&quot]ංහල අවුරුදු කාලයට සෑම නිවසකම ඔන්චිල්ලාවක් බඳිනු අද දකින්නට ලැඛෙ[/FONT][FONT=&quot]z[/FONT][FONT=&quot]’[/FONT][FONT=&quot]රූපවාහිනිය ගුවන්විදුලිය වැනි වෙනත් විනෝදාංශ නොතිබුන අතීතයේ කතුරු ඔන්චිල්ලා බැඳිම ගම[/FONT][FONT=&quot]z[/FONT][FONT=&quot]බදව පැවති සිරිතකි පත්තිනි දෙවියන්ට පුද පුජා පවත්වා බඳින මෙම ඔන්චිල්ලා විශේෂයෙහි විසිපහකට කිහකට එකවර නැග[/FONT][FONT=&quot]ි යාමට අවශ්‍ය විදිහට බඳිනු ලැබේ[/FONT][FONT=&quot]’[/FONT][FONT=&quot]දින හතක් හෝ දහහතරක් පවත්නා මෙම ඔන්චිල්ලා පැදීමට ගමේ[/FONT][FONT=&quot]සියලු දෙනාම ඒකරාශි වෙති[/FONT][FONT=&quot]’[/FONT][FONT=&quot]ඔන්චිලි වාරම[/FONT][FONT=&quot]් [/FONT][FONT=&quot]හෙවත් ඒ අයස්ථාවේ[/FONT][FONT=&quot]ගායනා කරනු ලබන කවි ජන කවි සාහිත්‍ය පෝෂණය කිරිමේ[/FONT][FONT=&quot]මහගු[/FONT][FONT=&quot]මෙහෙවරක් ඉටු කර ඇත[/FONT][FONT=&quot]’[/FONT]

  Onchili-Waram-Game.png
   
  Last edited:

  rocat90

  Well-known member
 • Dec 14, 2012
  14,646
  1,458
  113
  [FONT=&quot]ඔන්චිලි චිලි චිල්ල මලේ[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]වැල්ල දිගට නෙල්ලි කැලේ[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]කඩන්න බැරි කටු අකුලේ[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]කඩා දියන් මගේ මලේ

  [/FONT]


  [FONT=&quot]සතර දෙයි අපි ආවේ ඔක්කොම[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]සතර වටට සොඳ කැරකෙන ගෙත්තම[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]සතර අතට අල්ලා මාලක්කම[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]කතර ගමට බාරයි අපි ඔක්කොම

  [/FONT]


  [FONT=&quot]ඉඳ ගත්තෙමි උස පුටුවක ගුවනා[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]බැඳ ගත්තෙමි ජය කොන්ඩය මුදුනා[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]ඇඳ ගත්තෙමි වතකුත් ආබරණා[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]වැඳ ගත්තෙමි නාරායණ සරණා

  [/FONT]


  [FONT=&quot]පදිනා කල විත් වැල් ඔංචිල්ලා[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]අඳිනා වත තද කර ඇදගල්ලා[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]පදිනා වැල් දෙක බුරුල් නොදෙල්ල‍ා[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]සොඳිනා ගී කියමින් පැදපල්ලා

  [/FONT]


  [FONT=&quot]මිතුර මෙනුඹ අපි එක්ව සියල්ලා[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]කතුර ලෙසට බැඳි රන් ඔංචිල්ලා[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]නතර වෙවී ගුවනේ ඔංචිල්ලා[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]මෙවර පදිමු අපි රන් ඔංචිල්ලා[/FONT][FONT=&quot]

  [/FONT]
  [FONT=&quot]විසි තුරු කර බැඳි රන් ඔංචිල්ලා[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]රිසි රිසි අය අරගෙන පැදපල්ලා[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]ඇසි පිය නො හෙළා බලා සිටිල්ලා[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]කිසි තැන නැත මේ ලෙස ඔංචිල්ලා

  [/FONT]


  [FONT=&quot]පුර වර මැද බැඳි රන් ඔංචිල්ලා[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]දුර යන තරමට පුදුම නො වෙල්ලා[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]වවුලන් ලෙෂ කැරකෙයි ඔංචිල්ලා[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]අපිත් පදිමු දැන් රන් ඔංචිල්ලා

  [/FONT]


  [FONT=&quot]රනේ රුව සේ ඇති බාල ලදුන්ගේ[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]කණේ තොඩු දෙක දෙපිට වැනෙන්නේ[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]ඉනේ සළුව තද කර ඇද ගන්නේ[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]අනේ ළදුනි ඔංචිලි පැදපන්නේ

  [/FONT]


  [FONT=&quot]අත්ත උසං උසං උසං[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]ජම්බු පොකුරු සිලිං බිලිං[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]ලොකු අක්කේ පදිං පදිං[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]ජම්බු කඩං බෙදං බෙදං

  [/FONT]


  [FONT=&quot]වවුල් දහයි දහයි දහයි[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]කොක්කු දහයි දහයි දහයි[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]අහසේ උඩ නගියි නගියි[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]පදිමු අපිත් එහෙයි මෙහෙයි

  [/FONT]


  [FONT=&quot]ඉරු දෙවියෝ යන්නේ උඩින්[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]සඳ දෙවියෝ යන්නේ උඩින්[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]තරු බැබළෙන අහස උඩින්[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]නඩා ගහමු අපිත් උඩින්

  [/FONT]

  [FONT=&quot][FONT=&quot]රජ්ජුරුවෝ උඩයි උඩයි[/FONT]
  [FONT=&quot]බිම ඉන්නේ වැසියො තමයි[/FONT]
  [FONT=&quot]අහසේ උඩ නගියි නගියි[/FONT]
  [FONT=&quot]පදිමු අපිත් එහෙයි මෙහෙයි

  [/FONT]
  [/FONT]

  [FONT=&quot]උඩ යන රවුමට පපුවයි දන්නේ[/FONT]
  [FONT=&quot]පහළට එනකොට නිවිලයි එන්නේ[/FONT]
  [FONT=&quot]පොල්ලක් පැන්නට බය නොසිතෙන්නේ[/FONT]
  [FONT=&quot]පත්තිනි දෙවිදුට පිං දීපන්න

  [/FONT]​

  [FONT=&quot]රජ්ජුරුවෝ උඩායි උඩායි රං ඔංචිල්ලේ[/FONT]
  [FONT=&quot]රට වැසියෝ මිටි කොල්ලෝ ඔංචිලි පල්ලේ[/FONT]
  [FONT=&quot]සෙක්කුව වට කොට එකරකැවිල්ලේ[/FONT]
  [FONT=&quot]ගොනා වෙනාස්! අපි එක තැටමිල්ලේ[/FONT]  [FONT=&quot]අතුරු මිතුරු අපි එක් ව සියල්ලා[/FONT]
  [FONT=&quot]හතුරු අකුරු මොනවද සොයපල්ලා[/FONT]
  [FONT=&quot]පතුරු අරින්නට බොටුවෙන් අල්ලා[/FONT]
  [FONT=&quot]ඉතුරු නොවෙන්නට ගිනි තියපල්ලා[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]අට දෙන අට කොන පන්දම් අල්ලා[/FONT]
  [FONT=&quot]සිට ගෙන අවුලති බලා සිටිල්ලා[/FONT]
  [FONT=&quot]ලොට ලොට බල බල [/FONT]'[FONT=&quot]දැයට කිරුල්ලා[/FONT]
  [FONT=&quot]රට හරකුනි තව දත නියවල්ලා[/FONT]  [FONT=&quot]පදින කලට රජු රං ඔංචිල්ලා[/FONT]
  [FONT=&quot]වදින පවාන් සැර වැඩියි බොලල්ලා[/FONT]
  [FONT=&quot]අඳින සළුව තද කර ඇඳ ගල්ලා[/FONT]
  [FONT=&quot]තදින නැමී පවනට වැඳපල්ලා[/FONT]
  [FONT=&quot]උන්ට තමායි බොල රං ඔංචිල්ලා[/FONT]
  [FONT=&quot]තොපිට කොයින්දෝ රං ඔංචිල්ලා[/FONT]
  [FONT=&quot]නව දොර වහගෙන අහස බලල්ලා[/FONT]
  [FONT=&quot]කට වහ හෝ වහ නොගෙන හිඳිල්ලා[/FONT]​
  [FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]ඔන්චිලි චිලි චිල්ල මලෝ[/FONT]
  [FONT=&quot]වැල්ල දිගට පුවක් මලෝ[/FONT]
  [FONT=&quot]නැන්දලාගෙ කොස් වත්තේ[/FONT]
  [FONT=&quot]එක ගෙඩියයි පල ගත්තේ[/FONT]
  [FONT=&quot]ඒක කන්ඩ ලුණු නැත්තේ[/FONT]
  [FONT=&quot]ලුණු මිනිහා ගම නැත්තේ[/FONT]
  [FONT=&quot]ගම කොතනද[/FONT][FONT=&quot]කටු බැද්දේ[/FONT]
  [FONT=&quot]ඔන්චිලි චිලි චිල්ල මලෝ[/FONT]
  [FONT=&quot]වැල්ල දිගට පුවක් මලෝ[/FONT]

  [FONT=&quot]ස ර ණ යි සරණයි ඉරු දෙ වි සරණ යි[/FONT]
  [FONT=&quot]ස ර ණ යි සරණයි ස ඳ දෙ වි සරණ යි[/FONT]
  [FONT=&quot]ස ර ණ යි සරණයි මිහි ක ත් සරණ යි[/FONT]
  [FONT=&quot]ස ර ණ යි සරණයි මෙම තුන් සරණ යි[/FONT]
  [FONT=&quot][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [/FONT]


  [FONT=&quot]පු ර තුළ මැද බැඳි රව් ඔන්චි ල්ලා[/FONT]
  [FONT=&quot]දු ර යන සැටියට පුදුම නොවෙ ල්ලා[/FONT]
  [FONT=&quot]සු ර පුර දෙවියනි දැක මෙ සිය ල්ලා[/FONT]
  [FONT=&quot]වැ ර සර පිරිමිනි තව පැදප ල්ලා[/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]

  [FONT=&quot]ප දි නා ලෙස තරුණන් ඔන්චි ල්ලා[/FONT]
  [FONT=&quot]අ ඳු නා වත තද කර ඇඳග ල්ලා[/FONT]
  [FONT=&quot]ප ඳි නා වැල් දෙක බුරුල නොදෙ ල්ලා[/FONT]
  [FONT=&quot]සොඳිනා ගී කියමින් පැද ප ල්ලා[/FONT]


  [FONT=&quot]තු ටු ව උඩින් සිට බැඳි ඔන්චි ල්ලා[/FONT]
  [FONT=&quot]පි ට පි ට පෑගුවෙ එකර කැවි ල්ලා[/FONT]
  [FONT=&quot]ව ට පි ට සිටි අය බලා සිටි ල්ලා

  [/FONT]  [FONT=&quot]සු න් ගා ඩ න් කර බැඳි ඔන්චි ල්ලා[/FONT]
  [FONT=&quot]ප න් ගා ඩ න් කර මෙගම සිය ල්ලා[/FONT]
  [FONT=&quot]න න්ගා කු ඩ පිට මෙකර කැවි ල්ලා[/FONT]
  [FONT=&quot]නැන් දා ව රු නේ තෑගි දිය ල්ලා[/FONT]


  [FONT=&quot]පී නා එන කල තිසරුන් ගො ල්ලා[/FONT]
  [FONT=&quot]බා නා වැල ගෙඩි මෙන් සුවි පු ල්ලා[/FONT]
  [FONT=&quot]ඕ නෑ රඟවට සැරසී ග ල්ලා[/FONT]
  [FONT=&quot]නෑනා වරුනේ තෑගි දිය ල්ලා[/FONT]


  [FONT=&quot]දු ක් කාටත් එක සරිය බොල න්නේ[/FONT]
  [FONT=&quot]ම ක් කා දැයි දැන් බලා සිටි න්නේ[/FONT]
  [FONT=&quot]රි ක් කා රුපියල් සුරතට ග න්නේ[/FONT]
  [FONT=&quot]අ ක් කා වරුනේ තෑගි දිය න්නේ[/FONT]


  [FONT=&quot]උ ඩ ම උ ඩ ම වැඩ මක්කම වැ ල්ලේ[/FONT]
  [FONT=&quot]ව සි න වසින වැසි ඒ ගල ප ල්ලේ[/FONT]
  [FONT=&quot]දු ව න දුවන නැව් සමුදුර එ ල්ලේ[/FONT]
  [FONT=&quot]අපි ත් පදිමු දැන් රන් ඔන්චි ල්ලේ[/FONT]  [FONT=&quot]ප ර ණ ප ර ණ අය මිසක පදි න්නේ[/FONT]
  [FONT=&quot]තරු ණ තරු ණ ලඳ බලා සිටි න්නේ[/FONT]
  [FONT=&quot]උ ර ණ උ ර ණ සිතුනාද[/FONT][FONT=&quot]? [/FONT][FONT=&quot]බොල න්නේ[/FONT]
  [FONT=&quot]ස ර ණ ස ර ණ ගෙන පදිමු බුදු න්නේ[/FONT]
  [FONT=&quot]ප න් ගා ඩ න් කර බැඳි ඔන්චි ල්ලා[/FONT]
  [FONT=&quot]සු න් ගා ඩ න් වැනි මෙ කරකැවි ල්ලා[/FONT]
  [FONT=&quot]අම්මා වරු නේ බලා සිටි ල්ලා[/FONT]
  [FONT=&quot]නි ම් මා ව ක් නැති තෑගි දිය ල්ලා[/FONT]


   
  Last edited:

  rocat90

  Well-known member
 • Dec 14, 2012
  14,646
  1,458
  113
  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  රබන් පද

  තකිට දොං දොං - තකිට දොං දොං
  තකිට දොං දොං දොං - අපිට අරන් කැවුම්, කොකිස්
  නැන්දා එනවා දොං
  තරිකිට දොං දොං අවුරුද්දයි
  රබාන දැන් හරි - හරි සද්දයි
  තකිට දොං දොං - තකිට දොං


  සඳුන් කැලේ අපි යනකොට
  රිලව් පනිනවා
  එක රිලවෙක් බඩ බැඳගෙන
  පිනුම් ගහනවා තක දොං පිනුම් ගහනවා


  පිලවක්කේ කැත්ත දො දොං
  පිලවටකර කැත්ත දො දොං
  ගුදං ගතං කැත්ත දො දොං
  රාං රූං කැත්ත දො දොං


  උඩ පල ගත්තත් වට්ටක්කා
  බිම පල ගත්තත් වට්ටක්කා
  උඩ පල ගත්තත් බිම පල ගත්තත්
  පුන්චි පුන්චි ගෙඩි වට්ටක්කා


  උඩින් උඩින් වර පෙත්තප්පු
  බිමින් බිමින් වර පෙත්තප්පු
  උඩින් උඩින් වර බිමින් බිමින් වර
  කැවුම් කන්න වර පෙත්තප්පු


  දොන්ත බබක්කට
  දෙන්න දෙයක් නැත
  පෙට්ට ගමක් උඩ
  තුට්ටු දෙකක් ඇත


  එගොඩ ගොඩෙත් රත්තරන්
  මෙගොඩ ගොඩෙත් රත්තරන්
  එගොඩ ගොඩෙත්, මෙගොඩ ගොඩෙත්
  ඇතෙක් බරට රත්තරන්...........


  රන් තැඹිලි ගස් දෙකයි
  ගොන් තැඹිලි ගස් දෙකයි
  ගස් දෙකට මල් දෙකයි
  මල් දෙකට ගෙඩි දෙකයි


  තාක්ක තෙයි තෙයි - තාක්ක තෙයි තෙයි
  තේක්ක මල් පිපිලා - අන්න බලන් සකි
  මෙන්න බලන් සකි
  පාරට අතු නැමිලා


  අත්තක රතුමල් - අත්තක සුදුමල්
  වලු මල් බෙලි මල් - නැන්දාගේ
  වත්තේ හැදෙන කිතුල් මල්
  තකදොං තරිකිට තකදොං තරිකිට
  තකදොං තං තකදොං තං...


  බුබුල් බුබුල් බණ්ඩක්කා
  තුට්ටු දෙකට මං ගත්තා
  තුට්ටු දෙකට මං අරගෙන
  තුට්ටු දෙකට මං වික්කා


  ඉඳන් පෙත්ත ඉඳ පර්වත
  දෙකට කැපූ ළූනු පෙත්ත
  කොණ්ඩ පරෙයියා තකදොං
  කොණ්ඩ පරෙයියා...  උස් උස් ගස්වල
  දික් දික් පත් කොළ
  කැන්ද කැපූ කොළ
  කඳ මැද පත් කොළ
  පත් විස්සයි බොල
  පත් විස්සයි


  තේක්ක ගහ යට
  කවුද බොලං සකි
  තක්කිට තරිකිට තෙයි
  තෙතෙයි තෙයි
  තක්කිට තරිකිට තෙයි


  තාක්ක දොං දොං
  තාක්ක දොං දොං
  තේක්ක මල් පිපිලා
  අන්න බලන් සකි
  මෙන්න බලන් සකි
  පාරට මල් නැමිලා


  රාං රූං කැත්ත ගෙනෙං
  පිලවක්කේ කැත්ත ගෙනෙං
  පිල වටකර කැත්ත ගෙනෙං
  රාං රූං කැත්ත ගෙනෙං

  බලන් සකි


   
  Last edited:

  rocat90

  Well-known member
 • Dec 14, 2012
  14,646
  1,458
  113

  [FONT=&quot]කොස්‌ කටු කුල්ලක්‌[/FONT]
  [FONT=&quot]ඉනේ තියාගෙන[/FONT]
  [FONT=&quot]ගාලට කිට්‌ටු වෙතෙයි[/FONT]
  [FONT=&quot]මදු කොළ ගාලක්‌[/FONT]
  [FONT=&quot]මිටට කඩාගෙන[/FONT]
  [FONT=&quot]ඉදඃ ඉදඃ කියතෙයි[/FONT]
  [FONT=&quot]තෙතෙයි තෙයි[/FONT]
  [FONT=&quot]ඉදඃ ඉදඃ කියතෙයි.[/FONT]


  [FONT=&quot]රාම කිතෙයි[/FONT]
  [FONT=&quot]රා දොමිතෙයි[/FONT]
  [FONT=&quot]දබර වෙතෙයි[/FONT]
  [FONT=&quot]රෑට කතෙයි[/FONT]
  [FONT=&quot]හෙරලි කතෙයි[/FONT]
  [FONT=&quot]ඇට දමතෙයි[/FONT]
  [FONT=&quot]උඩලිපතෙයි - තෙයි


  [/FONT]

  සාත් සරක්කුත් පොල් කට්ටයි
  බීම් බිරැන්ඩිත් පොල් කට්ටයි
  සාත් සරක්කුත් බීම් බිරැන්ඩිත්
  බීපන් මස්සිනෙ පොල් කට්ටයි

  තෙලෙන් බැද්දත් කොබෙයියා
  කිරෙන් බැද්දත් කොබෙයියා
  තෙලෙන් බැද්දත් කිරෙන් බැද්දත්
  කොහොම බැද්දත් කොබෙයියා

  ඉහළ ගෙදර තුන්දෙනයි
  පහළ ගෙදර තුන්දෙනයි
  අපේ ගෙදර තුන්දෙනයි
  තුන් පලේම නව දෙනයි

  .....................................


  තක්කකුත් දික්ක කුත්
  දෙහි කඩන කෙක්ක කුත්
  ඊට මලු බොක්ක කුත්
  තක්කකුත් දික්ක කුත්


  වත්ත කතත් කතත්තා
  කුඹුර කතත් කතත්තා
  වත්ත කතත් කුඹුර කතත්
  දෙකම කතත් කතත්තා  තිත්ත කැකිරි ගෙඩි මාමට දීපන්
  තෙලං කැකිරි ගෙඩි නැන්දට දීපන්
  පුංචි රබානට ගින්දර දාපන්
  ගහන රබන් පද හරියට කියපන්


   
  Last edited:

  Mr UNKNOWN

  Well-known member
 • Jun 19, 2016
  6,068
  6,708
  113
  අවුරුදු කාලෙ මොන ඔන්ච්ලි වාරම්ද බං කොල්ලොන්ට ඕවා කෙල්ලොන්ගෙ වැඩනෙ පොඩි කාලෙ එක්කෝ දාගෙන ක්‍රිකට් ගහනවා නැත්තං අවුරුදු උත්සවේක බයිසිකල් රේස් එකකට මැරතන් එකකට වගේ සෙට් වෙනවා
   

  rocat90

  Well-known member
 • Dec 14, 2012
  14,646
  1,458
  113
  :no::no::no::no::no:


  [FONT=&quot][FONT=&quot]අවුරුදු රබන් පද

  [/FONT]
  [/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]
  raban.jpg
  බක්‌ මහේ නැවුම් පරිසරය, අවුරුදු සිරියෙන් ඔකඳවත් වෙත්ම ඈත එපිට පිටිසර ගම්මානයන්හි ගැමි සුරතලියන් ගේ, සුකොමල සිව්මැලි දැත් වල සුමුදු සිනිඳු රතැඟිලි තුඩුවලින් හැඩවෙන ඉමිහිරි සුමිහිරි රබන් හෙŒ රාවයත්, ඔවුන්ගේ මුවින් ගිළිහෙන රබන් කවියේ ගීත නාදයත්, බක්‌ මහේදී මුළු ගම සිසාරා පැතිරී යන්නේය. මේ රබන් පද හා රබන් කවි බොහොමයකින් කියෑවෙන්නේ බක්‌ මහේ නැවුම් අවුරුදු සිරියයි.
  සුන්දර වසන්තයේ ගස්‌ - වැල් පලබර වන්නේ අවුරුදු සිරිය පෙන්වීමට මෙන්ය. මාස්‌ මෝසමේ ගස්‌ පිරි මල් පිපී පල පිරී අතු නැමී ඉතිරී යන තරම්ය. හෙරලි, වලින් ගස්‌ පිරී ඇත. අවුරුදු සමය ආසන්න වෙත්ම වැල - වරකා ඉදී පැණි බේරෙන බව එහි සුවඳ හා මුසුව හමන මඳ නලින් කියෑවෙයි.
  වැල - වරකා රස විඳ, කොස්‌ කටු කුල්ලක්‌ රැගෙන, ගව ගාලට කිට්‌ටුවන ආකාරය ද සුරතලියන්ගේ රබන් කවියට හා පදයට විෂය විය. මුසු විය.
  කොස්‌ කටු කුල්ලක්‌
  ඉනේ තියාගෙන
  ගාලට කිට්‌ටු වෙතෙයි
  මදු කොළ ගාලක්‌
  මිටට කඩාගෙන
  ඉදඃ ඉදඃ කියතෙයි
  තෙතෙයි තෙයි
  ඉදඃ ඉදඃ කියතෙයි.

  රාම කිතෙයි
  රා දොමිතෙයි
  දබර වෙතෙයි
  රෑට කතෙයි
  හෙරලි කතෙයි
  ඇට දමතෙයි
  උඩලිපතෙයි - තෙයි
  ගමේ කජු වාරය එළඹෙන්නේ ද අවුරුදු සමයට සමගාමීවයි. පැසී, ඉදී, රසින් පිරි ඉතිරි, රතු සහ කහ වර්ණයෙන් ඔපවත් වී ඇති කජු පුහුලන් සියොතුන්ට ද අවුරුදු ගෙනෙන්නා වැනිය.
  කජු පුහුලන් එල්ලී ඇති පලබර කජු ගස්‌ දරුවන්ට පෙනෙන්නේ ගස පුරා කහකුරුල්ලන් සිටින්නා සේය.
  ගිරවුන්ට නම් නාඹර කජු ඇට හොටින් කපා, එහි ඇති කිරි කජුවල රසයත්, ඉදී ඇති කජු පුහුලන් වල රසයත්, අනෙක්‌ සියතුන්ට වඩා පහසුවෙන් විඳිය හැකිය. උන්ගේ හොට ඒ සඳහාම සැදුනා වැන්න. එම විසිතුර රබන් හඬින් හා රබන් කවියෙන් කියෑවෙන ආකාරය අවුරුදු සමයේදී ගම් මැද්දේ සිටින ඕනෑම කෙනෙකුට දැකිය හැකි වන්නේ මේ ආකාරයෙනි.
  කැත්තක්‌ අරගෙන
  වත්තට යන කොට
  පෙත්තෙක්‌ ඉඳගෙන
  කජු කනවා

  උඩින් උඩින් වර
  පෙත්තප්පු
  බිමින් බිමින් වර
  පෙත්තප්පු

  උඩින් උඩින් වර
  බිමින් බිමින් වර
  කඡ්ජ කන්න වර
  පෙත්තප්පු
  කිරිකජු මාලුව තරම් රසවත් වූ මාළුවක්‌ ගැමි දිවිය තුළ තවත් නැත. එය කන්ට කන්ටම රසවත්ය. හරිම රසය. සිතත් කටත් බඩත් පිරෙන්නේ. කජු මාලුව දුටු විටය. රබන් පදයක්‌ වැයීමෙන් එබඳු අවස්‌ථාවක්‌ මතකයට නැගූ ආකාරය බලන්න.
  ඔන්න උමංගොඩයා
  ගොඩැල්ලේ
  කඡ්ජු පතක්‌ කනවා
  තොපටත් අපටත්
  ඉන් මින් කම්නැත
  බැද්දට පැනපිය
  තාකු තකුඳ තත්
  කුද - කුද
  තාකු තකුඳ තත්.
  ගමේ නෙල්ලිගස්‌ පලබර වන්නේ ද අවුරුදු කාලයටය.
  වැල්ලවත්තෙ
  වැලිකඳ පිට
  නෙල්ලි කඩනවා
  නෙල්ලි පොත්ත
  බිම තිය තිය
  මල්ල බඳිනවා
  තක දොං
  මල්ල බඳිනවා
  ගම්මානයේ තැඹිලි ගස්‌වල ද අවුරුදු සිරිය නොඅඩුව ඇත්තා සේය.
  රන් තැඹිලි ගස්‌ දෙකයි
  ගොන් තැඹිලි ගස්‌ දෙකයි
  ගස්‌ දෙකට මල් දෙකයි
  මල් දෙකට ගෙඩි දෙකයි

  රන් තැඹිලි රන් තැඹිලි
  රන් තැඹිලි වල්ලයි
  ගොන් තැඹිලි ගොන් තැඹිලි
  ගොන් තැඹිලි වල්ලයි
  රන් තැඹිලි වල්ලයි
  ගොන් තැඹිලි වල්ලයි
  තුඹ, කැකිරි, වට්‌ටක්‌කා වැනි, වැල් එළවළු වර්ග ඵල දරන්නේ අවුරුදු කාලයටය. එමෙන්ම මාස්‌ කන්නයේදී හේන් ගොවිතැන් සරුඵල දරන්නේ ද අවුරුදු සිරිය පෙන්වීමට මෙනි.
  ඵල දරා ඇති තුඹ - කැකිරි කරිවිල සහ වට්‌ටක්‌කා වැනි භෝග දකින විට, ගෙවිලියන්ට ඇතිවන්නේ කිව නොහැකි තරම් වූ ප්‍රීති ප්‍රමෝදයකි. මෙම අසීමිත ප්‍රීතිය රබානට අත තබනවිට වුවද, සුරතලියන්ගේ මතකයට නැඟුණා වැන්න.
  තුන් තුඹ ගෙඩි
  තුනයි - තුනයි
  තිත්ත කැකිරි
  දෙකයි - දෙකයි
  තුන් තුඹ ගෙඩි දෙක
  නැන්දට දීපන්
  තිත්ත කැකිරි දෙක
  මාමට දීපන්

  තිත්ත කැකිරි ගෙඩි
  මාමට දීපන්
  නෙලං කැකිරි ගෙඩි
  නැන්දට දීපන්
  පුංචි රබානේ
  ගින්දර දාපන්
  ගහන රබන් පද
  හරියට ගහපන්

  තුන් තුඹගෙඩි
  තුනට කපන්
  තිත්ත කැකිරි
  දෙකට කපන්

  උඩපල ගත්තත්
  වට්‌ටක්‌කා
  බිම පල ගත්තත්
  වට්‌ටක්‌කා
  උඩපල ගත්තත්
  බිම පල ගත්තත්
  පුංචි - පුංචි ගෙඩි
  වට්‌ටක්‌කා

  තිත්ත කරවිල
  තෙලෙන් බැද්දත්
  පුංචි බණ්‌ඩට
  කන්ඩ බෑ
  තෙලෙන් බැද්දත්
  තෙලෙන් බැද්දත්
  පුංචි බණ්‌ඩට
  කන්ඩ බෑ.

  අවුරුදු සමයේදී ගැමි පරිසරයේ බැලූ බැලූ හැම පැත්තකම මල්වලින් පිරී ඇත.
  ඔන්න ඔන්න මල්
  මෙන්න මෙන්න මල්
  දෙමට - දෙමට මල්
  සමන් පිච්ච මල්

  අත්තක සුදු මල්
  අත්තක රතු මල්
  අල්ලපු වත්තේ
  පිපිච්ච සුදු මල්

  අත්තක සුදු මල්
  අත්තක රතු මල්
  පිපිච්ච මදු මල්
  තකදොං පිපිච්ච මදුමල්
  ගස්‌ මල්වලින් පිරුණු විට ඒවා පෙනෙන්නේ මල්වඩම් සාදා තැබුවාක්‌ මෙනි. පිච්චමල්, කුරුඳු මල් පමණක්‌ නොව, ඉද්දමල් හා නෙළුම් මල් ද පිපී ඇත්තේ මල්වඩම් සැදුවාක්‌ මෙනි.
  කුරුඳු පොපිල
  කුරුඳු පොපිල
  කුරුඳු මල් වඩම්
  සකි සඳ පිච්චමල් වඩම්
  සකිසඳ පිච්චමල් වඩම්

  ඉද්දමලයි
  මල්වඩමයි
  දොමිට තකිට තා
  දොමිට තකිට තා

  අගලවත්ත කොටු කුඩැල්ල
  මකළුදැල්ල - ගති ගුදං
  බතල වත්තෙ මල් පිපිලා
  බමරු රොන් අරන්
  තරිකිට බමරු රොන් අරන්

  නෙළුම් මලයි
  මල්වඩමයි
  දොමිට තකිට තා
  දොමිට තකිත - දොමිට තකිත
  දොමිට තකිත තා
  මේ රබාන වැයුනේ තේක්‌ක සෙවනැල්ලකදී විය හැකිය. තේක්‌ක ගස්‌ දෙස බැලූ යව්වනියකට අලුත් රබන් පදයක්‌ කියෑවුණා වැනිය. තේක්‌ක ගස්‌ ද මල් පිපී අවුරුදු සිරියට එක්‌විය.
  තාක්‌ක තරිකිට
  තේක්‌ක නැන්දේ
  තේක්‌ක මල් පිපිලා
  අන්න බලන් සකි
  මෙන්න බලන් සකි
  පාරට මල් නැමිලා

  තාක්‌ක තෙයි තෙයි
  තාක්‌ක තෙයි තෙයි
  තේක්‌ක මල් පිපිලා
  ඔන්න බලන් සකි
  මෙන්න බලන් සකි
  පාරට මල් නැමිලා
  තෙතෙයි තෙයි
  පාරට මල් නැමිලා
  අවුරුදු සමයේදී ගම්බද පරිසරයේ ඇතිවන මේ අසිරිමත් සිරියාවෙන් එහි වෙසෙන බිඟු කැලටත් සියොතුන්ටත්, සිවුපාවුන්ටත්, ඇතිවන්නේ ද අපට මෙන් ම අසීමිත ප්‍රීතියකි. ඔවුන්ගේ ප්‍රීති විලාශයෙන් ද දැනෙන්නේ ගම්බද අවුරුදු සිරියේ නිර්මල සුන්දරත්වයයි.
  මල් රොන් උරන බමරුන්, පිල් විදහාගත් රණ මොනරුන්, මිහිරි නද පතුරන වලි කුකුළන් ද, ගැමි සුරතලියන් අතින් වැයෙන රබන් හඬින් කුල්මත් වූවා වැන්න.
  මලින් මලේ රොන් ගන්නා
  බමරු බමන්නා
  රළින් රළේ මොනරුන් සිට
  පිල් විදහන්නා
  මලින් ගොසින් වළිකුකුළන්
  නද පතුරන්නා
  රබන් ගසන්නා අන්දම්
  බලා සිටින්නා
  මොනරුන්ගේ ඒ අසහාය ප්‍රීති නැටුම් විලාශය දුටු කපුටන්ට ද ප්‍රීතිය ගෙන දුන්නා සේය.
  මොනරුන් දෙන්නෙක්‌
  පිල් විදහාගෙන
  ඉරු සේවය කරතෙයි
  කපුටන් දෙන්නෙක්‌
  ඒක බලාගෙන
  කාක්‌ කාක්‌ කියතෙයි
  උඩ ඉඳ
  කාක්‌ කාක්‌ කියතෙයි

  රන් රඹුටන් ගස්‌ දෙකයි
  ගිනිකුකුළන් පස්‌දෙනයි
  උන්ගෙ කරේ බොත්තමයි
  බලන්න හරි ලස්‌aසනයි
  රන් රඹුටන් ගස්‌ දෙක යට
  ගිණි කුකුළන් පස්‌දෙනයි
  උන්ට කන්න බත් දෙනකොට
  උනුත් එක්‌ක ලස්‌සනයි
  මාස්‌ කන්නයේදී සරු ගොයමේ නැවුම් අස්‌වනු නෙලා ගෙට ගෙන අටු කොටු පිරවූ පසු, කුඹුරු යාය ඉපනැල්ලෙන් පිරී යයි. එහි තැනින් තැන මඩ කඩිති තිත්ත පැටවුන්ගෙන් පිරී යයි. මේ නිසා වෙල්යාය කරා ඇදෙන කොක්‌කු රෑන් අවුරුදු සමයේදී අහසේ පියාසර කරනු හා වෙල්යායේ සැරිසරනු නිතර නිතර දැකිය හැකි සුන්දර දසුනකි. එම අවුරුදු සිරිය රබන් හඬින් කියෑවෙන්නේ මේ අයුරිනි.

  කොකෝ කොක්‌කු දෙදහසයි
  කොකෝ කොක්‌කු දෙදහසයි
  කොක්‌කු දෙදහසක්‌ ඇවිදින්
  අම්බලමක දොයි
  කෙකී කරපු නින්දාවට
  කොකා ගොසින් බෙංගාලෙට
  කොකෝ කොකෝ හඬාපන්
  කොකෝ කොකෝ හඬාපන්
  එයම තවත් ආකාරයකට වැයෙන්නේ මෙලෙසිනි.

  කොක්‌කු දෙදහසක්‌ ඇවිදින්
  පුත්තලමේ දොං
  තවත් දෙදහසක්‌ ඇවිදින්
  අතරමගදි දොං
  කොකා කරපු නින්දාවට
  කෙකී ගොසින් බොම්බායට
  කොක්‌කු පුතේ
  කොක්‌ වැල්ලේ
  ටිකක්‌ නටාපන් බලන්න.

  පොල් අත්තක්‌ උඩ
  පොල් කිච්චෙක්‌ ඉඳ
  කිචිං බිචිං බොල
  කිචිං බිචිං
  වළලු කුට්‌ටම්
  හතක්‌ දමාගෙන
  සිලිං සිලිං බොල
  සිලිං බිලිං.
  ඉතා පිවිතුරු වූ අලංකාර අත්තටු විදහාගත් සියොතුන් අතු අග නටනු පෙනෙයි. උන්ගේ මේ රැඟුම වඳුරන්ට ද රිලවුන්ටද ඉවසිල්ලෙන් බලා සිටිය නොහැකි විය. එනිසාම උන්ද අලුත් ඇඳුම් මසාගෙන ඇඳගැනීමට අදහස්‌ කළා වැන්න.
  වඳුරත්තා බොල වැඳිරිත්තා
  වඳුරත් වැඳිරිත්තා
  වැඳිරිගෙ හැත්තට
  හැට්‌ට මහන්නට
  වඳුරත් වැඳිරිත්
  ඉඳගත්තා.
  අවුරුදු සමයේදී ගස්‌වැල්වල ඵලබර වී මෝරා ඉදෙන විට වඳුරන්ටද අවුරුදු ආවා වැන්න.

  වඳුරත් අත්තක
  පැන පැන යන්නං
  වැඳිරිත් අත්තක
  පැන පැන යන්නං
  වඳුරත් වැඳිරිත්
  අත්ත කඩාගෙන
  ගුන්ද තරිකිට
  ගුන්ද දොං දොං

  සඳුන් කැලේ
  අපි යනකොට
  රිලව් පනිනවා
  එක රිලවෙක්‌
  බඩ බැඳගෙන
  පිනුම් ගහනවා
  තකදොං
  පිනුම් ගහනවා
  ගැමි පරිසරයට අවුරුදු රබන් පද හා බැඳී ඇති ආකාරය මෙම රබන් පදවලින් හෙළිවේ.

  කලාසූරි
  නෝමන් සිරිපාල
  [/FONT]
   
  Last edited:

  ruwanfer

  Well-known member
 • Mar 26, 2007
  8,252
  928
  113
  One Mile to heaven
  අපේ මහප්පගෙ කොල්⁣ො දෙන්න තමා ඒ කාලෙ ඔන්චිල්ලා බඳින්නෙ මුලු ගමටම පදින්ඩ. අපි පොඩියි කියල බලන්නෙ නෑ උන් දානව තල්ලු ටිකක් මුත්රා බොක්ක ඒසී වෙලා යන්ඩ. ආයෙ ලොවෙත් එන්නෑ ඒ කාලෙ නං අම්මප.