ඒ දියපාරේ ලස්සන

KuKu KoKa

Well-known member
 • Feb 17, 2020
  1,310
  3,600
  113
  241118778_10227932690207932_8490393868647904219_n.jpg
   
  • Like
  Reactions: DiksonAlex

  DiksonAlex

  Active member
 • Sep 7, 2021
  98
  109
  33
  Colombo
  දියපාර එනකන් මිරිකන්න හිතෙනවා දෙකම......ඒ දියපාර තව දියපාරක් ඇති කරනවා පහලින්....ඒ දියපාර කිරි පාරක් ඇති කරනවා ටිකකින්..ඒ කිරි පාර මේකිගේ කට දෙපැත්තේන් වැක්කෙරෙනවා ටිකකින්...
   
  • Sad
  Reactions: BLACKLIST_MEMBER

  KuKu KoKa

  Well-known member
 • Feb 17, 2020
  1,310
  3,600
  113
  දියපාර එනකන් මිරිකන්න හිතෙනවා දෙකම......ඒ දියපාර තව දියපාරක් ඇති කරනවා පහලින්....ඒ දියපාර කිරි පාරක් ඇති කරනවා ටිකකින්..ඒ කිරි පාර මේකිගේ කට දෙපැත්තේන් වැක්කෙරෙනවා ටිකකින්...

  මවකගේ කුසෙන් ඉපදුනු දරුවෙක්ද උබ
   
  • Haha
  Reactions: nalakanayana