කඩිච්චා හොයන්නේ මෙහෙමයි

LC1989

Well-known member
 • Sep 18, 2011
  2,958
  719
  113
  .
  .
  .
  .
  .

  මෙම සරල කුඩා පරිපථය හදාගෙන ටෙස්ටරයක් ඇතුලට දාලා තියාගන්න වයරයක පලුදු ස්ථාන විදුලිය පවතින ස්ථාන ඔබට ඉතා පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි.   

  Attachments

  • IMG_20210423_111331.jpg
   IMG_20210423_111331.jpg
   421.7 KB · Views: 7