කව්ද මේ වියත්මග තිස්ස බටුආරච්චි

Anatha sinhalu

Well-known member
 • Jul 10, 2019
  5,421
  11,097
  113
  ඇයි එන්නද ?  .

  bQATCcQ.jpg
  9qoNv5q.png
  kR1Xj7w.jpg


  photo credits - @nicjosh83 රික්රුට් පොන්ස්
   
  Last edited:

  Robinhood wage ekek

  Well-known member
 • Feb 22, 2013
  18,231
  3,166
  113
  Sherwood වගේ තැනක
  ගමට වැඩ කරන මනුස්සයෙක් මොනව උනත්
  අපරාදෙ ප්‍රාදේශීය සභාවට යන්න ඕන එකෙක් පාර්ලිමෙන්තුවට ඇවිල්ල..
  ඔය වගේ තව කීයක් ඇත්ද ...
   

  warwickuni

  Well-known member
 • May 21, 2008
  2,288
  1,686
  113
  අපරාදෙ ප්‍රාදේශීය සභාවට යන්න ඕන එකෙක් පාර්ලිමෙන්තුවට ඇවිල්ල..
  ඔය වගේ තව කීයක් ඇත්ද ...
  Almost All including GR who is not worth even for PS. He should have left where he were Sec to MOD
   
  • Like
  Reactions: Anatha sinhalu