කැනඩාවේ ඉන්න උන්ට නඩුවක්

DjAtrocity

Well-known member
 • Jan 1, 2016
  2,260
  888
  113
  35
  Null Island
  කැනඩාවේ කෙල්ලෙක් යූ.එස්. පැනලා, ගෙදර එවුන් ඒකිව පොඩිකාලේ ඉඳන් අපයෝජනය කලා කියලා , පොලීසියෙනුත් ඒකිව දූශණය කරා කියනවා.