කැබිලිත්ත මද්දු

Dead Cupid

Well-known member
 • Aug 12, 2008
  2,463
  6,446
  113
  අඩෝ මේ අලියා දැන් ගොඩක් හීලෑ වෙලා.


   
  • Like
  Reactions: Mr Bones