කිසානි ඔට් වයිප්

IndrajithGamage

Well-known member
 • Oct 6, 2022
  2,066
  1,666
  113
  කරනවා කියන්නෙ අ‍ැත්තද?

  FB_IMG_1670416607748.jpg
   

  adithyag

  Well-known member
 • Jun 15, 2016
  1,026
  1,203
  113
  Colombo
  ඔට් වයිප් කියන්නේ 🤔
  A hotwife is a married woman who has sexual relationships outside of her marriage, with the full knowledge and consent of her husband, who himself doesn’t have affairs.

  Me dawas wala kiriye "Cuckold" threads wetenawa wedi wage
   
  • Love
  Reactions: 2osama

  2osama

  Well-known member
 • Oct 25, 2010
  32,538
  21,909
  113
  මාලඹේ
  A hotwife is a married woman who has sexual relationships outside of her marriage, with the full knowledge and consent of her husband, who himself doesn’t have affairs.

  Me dawas wala kiriye "Cuckold" threads wetenawa wedi wage
  කිශානි අලංකි බැදලා නැහැ නේද බං 🤔
   
  • Wow
  Reactions: sakuntha1996

  hi.dushan

  Well-known member
 • Jun 29, 2009
  4,074
  4,531
  113
  ඕකි ඔය තරම් සුදු නෑ , මූනේ ආවට පිරිලා දැනට අවුරුදු 2කකට විතර කලින් දකිද්දී නම්
   

  firerix

  Well-known member
 • Jan 29, 2018
  1,810
  2,107
  113
  ඕකි ඔය තරම් සුදු නෑ , මූනේ ආවට පිරිලා දැනට අවුරුදු 2කකට විතර කලින් දකිද්දී නම්
  ඔව් ඔය ඔක්කොම වැඩක් නැතුව යනවා පිටිපස්ස දැක්කහම.
   
  • Wow
  Reactions: hi.dushan