කුට්ටිආරච්චිගේ Dance

Srilankan1

Well-known member
 • May 14, 2008
  11,477
  5,653
  113
  ලංකාවේ අපේ ලංකාව
  කුට්ටිආරච්චිගේ වම්බටු වගේද රැඟුම් පපා දමනා මේ කපල් ඩාන්ස්

  මේ දවස්වල දේශපාලන වේදිකාවල හැමෝම වගේ කතාවෙන්නේ කුට්ටිආරච්චි සිදුකළ කතාව ගැනයි.

  මෙම කතාවෙන් කාන්තා හිංසනයක් සිදුවූ බවට චෝදනා එල්ල කරමින් අද විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු පාර්ලිමේන්තුව තුල විරෝධතාවක්ද පලකළා.

  කෙසේ වෙතත් මෙම කුට්ටිආරච්චිගේ ඡායාරූප කිහිපයක්ද අන්තර්ජාලය පුරා හුවමාරු වෙමින් තිබෙනවා.


  Kutti-thum-new-696x365.webp

  d634a277-9023-4f21-8ce4-87163844deab.webp

  16857901-6768-407d-9eec-3d6936d5313f.webp
   

  WhyNot1

  Well-known member
 • Nov 27, 2016
  3,555
  2,130
  113
  1637858825819.png


  උඩු කන්දේ උඩ සිටිනා රතී... රතී.. ...
  යට කන්දේ දිය නානා රතී රතී

  ඔටා දමන රතී
  මර කෑර ගාන රතී…

  ඔටා දමන රතී
  මර කෑර ගාන රතී…

  මර ඔටා දමඤ්ඤා
  මර මර ඔටා දමඤ්ඤා
  නිල් බදුනා රිලා මොටයා ඔටා දමඤ්ඤා
  මර මර ඔටා දමඤ්ඤා
  ඊ…යා
   
  • Like
  Reactions: ChoronaSottiya

  iworld

  Well-known member
 • Sep 8, 2007
  2,989
  3,890
  113
  චී ලංකාව
  කුට්ටිආරච්චිගේ වම්බටු වගේද රැඟුම් පපා දමනා මේ කපල් ඩාන්ස්

  මේ දවස්වල දේශපාලන වේදිකාවල හැමෝම වගේ කතාවෙන්නේ කුට්ටිආරච්චි සිදුකළ කතාව ගැනයි.

  මෙම කතාවෙන් කාන්තා හිංසනයක් සිදුවූ බවට චෝදනා එල්ල කරමින් අද විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු පාර්ලිමේන්තුව තුල විරෝධතාවක්ද පලකළා.

  කෙසේ වෙතත් මෙම කුට්ටිආරච්චිගේ ඡායාරූප කිහිපයක්ද අන්තර්ජාලය පුරා හුවමාරු වෙමින් තිබෙනවා.


  Kutti-thum-new-696x365.webp

  d634a277-9023-4f21-8ce4-87163844deab.webp

  16857901-6768-407d-9eec-3d6936d5313f.webp
  බඩුආරච්චි