කෝවිඩ් මරණ 1000 පනී

BreakingNews

Junior member
 • Oct 23, 2015
  37
  44
  18
  අඩෝ කෝවිඩ් මරණ 1000 පැන්නා කියන්නේ ලේසි වෙන්නේ නෑ නේද? මේ යන වේගෙට හැම මාසෙකම 600-1000 ත් අතර ප්‍රමාණයක් මැරෙයි වගේ. මොලේ කල්පනා කරලා ඇදිරිනීතිය දැම්මේ වෙලාවට...
   

  inranasingha

  Well-known member
 • Jan 27, 2008
  5,698
  1,009
  113
  රජයේ රෝහල
  අඩෝ කෝවිඩ් මරණ 1000 පැන්නා කියන්නේ ලේසි වෙන්නේ නෑ නේද? මේ යන වේගෙට හැම මාසෙකම 600-1000 ත් අතර ප්‍රමාණයක් මැරෙයි වගේ. මොලේ කල්පනා කරලා ඇදිරිනීතිය දැම්මේ වෙලාවට...
  mole thiyanne Sirge PUKE
   

  Bad_horse

  Well-known member
 • Apr 23, 2021
  250
  861
  93
  අඩෝ කෝවිඩ් මරණ 1000 පැන්නා කියන්නේ ලේසි වෙන්නේ නෑ නේද? මේ යන වේගෙට හැම මාසෙකම 600-1000 ත් අතර ප්‍රමාණයක් මැරෙයි වගේ. මොලේ කල්පනා කරලා ඇදිරිනීතිය දැම්මේ වෙලාවට...
  ඇඳිරිනීතිය?
   
  • Like
  Reactions: Solo Rider

  dilann

  Well-known member
 • Jul 6, 2018
  12,036
  32,090
  113
  එකමත් එක රටක
  අඩෝ කෝවිඩ් මරණ 1000 පැන්නා කියන්නේ ලේසි වෙන්නේ නෑ නේද? මේ යන වේගෙට හැම මාසෙකම 600-1000 ත් අතර ප්‍රමාණයක් මැරෙයි වගේ. මොලේ කල්පනා කරලා ඇදිරිනීතිය දැම්මේ වෙලාවට...
  අදිරිනිති දාලද?
   
  • Like
  Reactions: Solo Rider

  Solo Rider

  Well-known member
 • Sep 4, 2020
  7,737
  1
  33,744
  113
  හද්ද පිටිසර
  GIF by Identity