ගනිකාවක් ගිය උඩ..

Dntec

Well-known member
 • Sep 20, 2010
  1,933
  287
  83
  සිංහලදීපේ
  මම දැක්ක video එකක් share වෙනවා. ඕකිගෙ මිනිහ මෙකිව බිම දාල කකුලෙන් බෙල්ල පාගනව හුස්ම හිර වෙනකම්. වටේ ඉන්න කොල්ලෙක් බේර ගන්නෙ පවු කියල. මිනිහ බිලා කැගහනව වෙසි කිය කියා