ගෘහාශ්රිත ඉතිහාසය: බල්ලන් Vs. බළලුන් Domestication history: Dogs Vs. Cats

hitlermash

Well-known member
 • Oct 9, 2017
  1,452
  1,293
  113
  අඩෝ බල්ලා බලෙන් හීලෑ කරපු එකෙක් ද? හිත සිදුනා සත්තරනේ

  සිරි අයියා Bump
  මේ සිරි පොන්නයා ද? වෙන්න බෑනෙ බන්. ඔය සිරි පොන්නයා ගියාට පස්සෙ සිරාවට ම කිරියේ කුනුහර්පයි වලියි අඩුයි
  ------ Post added on Aug 30, 2023 at 11:48 AM
   

  Roxburyroy

  Well-known member
 • Jul 24, 2023
  3,556
  3,939
  113
  අඩෝ බල්ලා බලෙන් හීලෑ කරපු එකෙක් ද? හිත සිදුනා සත්තරනේ


  මේ සිරි පොන්නයා ද? වෙන්න බෑනෙ බන්. ඔය සිරි පොන්නයා ගියාට පස්සෙ සිරාවට ම කිරියේ කුනුහර්පයි වලියි අඩුයි
  ------ Post added on Aug 30, 2023 at 11:48 AM
  මම උබ හිතන එකා නෙමේ. අරක පිස්සු කියවන්නේ.
   

  Chethiya Wijayawardhana

  Well-known member
 • Feb 17, 2016
  1,504
  2,532
  113
  its raining cats and dogs :love: :D
  (danno danithi what is this)
  Season 3 Nbc GIF by The Office