ටික ටික අමතක වෙනවා නේද ?

Dr.Amdan

Well-known member
 • Sep 26, 2015
  15,047
  4,547
  113

  බල්ලෙකුයි බැල්ලියෙකු කෙදිරි ගානවා
   

  Dr.Amdan

  Well-known member
 • Sep 26, 2015
  15,047
  4,547
  113
  කොහොම මේ ගූ ඇන් පී බල්ලගේ හිනාව
  ඊළඟ චන්දේදී මූට කෙළෙහි ගුණ සලකන්න අමතක කරන්න එපා.. වැඩිම මනාපයෙන් ...:lol:
   

  Bekam

  Well-known member
 • Jun 13, 2010
  5,794
  605
  113
  මුස්ලිම් එවුන් අවුරුදු ගාණක් සිංහල කඩ වර්ජනය කරා.