ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් අඃ ලිමිටඩ් නෑ

DjAtrocity

Well-known member
 • Jan 1, 2016
  2,589
  1,260
  113
  Null Island
  ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් එකට අඃ ලිමිටඩ් දෙන්නේ නෑලු. මොබයිල් විතරලු දෙන්නේ , මම අව්ට් ඩෝර් යුනිට් එකයි හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් එකයි ගන්න බැලුවේ, ප්‍රී පේඩ් ඒවටත් ඩයලොග් දෙනවලු අං ලිමිටඩ් .
  ලංකා බෙල්ලත් දැන් අං ලිමිටඩ් දෙනවලු 3000 ට, අවුට්ඩෝර් එක 25,000 යි.
  එයාර්ටෙල්ලා 1399 ප්‍රීපේඩ් , පෝස්ට් පේඩ් 2කම දෙනවලු, හැබැයි මොකුත් රව්ටර්, අව්ට්ඩෝර් දෙන්නේ නෑලු.
   
  Last edited:

  iworld

  Active member
 • Sep 8, 2007
  430
  161
  43
  චී ලංකාව
  F78349B6-A09D-4395-B0C5-3FEA005D0C05.jpeg