ඩොලරයට උනේ මොකක්ද ....හරියටම දැන ගමු...පැතුම්ගෙන්

Cypress

Well-known member
 • Jul 22, 2021
  8,927
  17,294
  113
  හෑශ් ටැග් එකක්. ඔහුගේ ආර්ථික දැක්ම ගැන මූලික අවබෝධයක් ගන්න පුලුවන් ඔය හෑශ් ටැග් එකෙන් සර්ච් කලොත්

   

  riduna pm

  Well-known member
 • Jun 22, 2018
  5,913
  3,412
  113
  TIN එකක් ලබා ගනිමු.
  නිවැරැදි බදු ප්‍රතිපත්තියක් නිර්මාණය කළ හැක්කේ පුරවැසියන් ඒ වෙනුවෙන් සහය වීමෙන් පමණි.

  #රටහදනහරිපාර