දකුණු අප්‍රිකාවෙන් අලුත්ම කොව්ඩි වේරියන්ට් එකක්

shenat

Well-known member
 • May 13, 2007
  33,075
  38,405
  113
  ආශ්චර්යමත් රටක
  මේ ලඟදී දැක්ක Aus තව අවරුදු 2.5 ට බූසටර් order කරලා කියල.... මාස 6න 6ට තව 5 - 6 පාරකට බූස්ටර් Order කරලා

  මුල ඉඳන් කියපු ගනන් ටික ගෙනාවම එච්චර විතර තියෙන්න ඕන මං හිතන්නෙ.