නිල් කටරොළු Seeds of Clitoria

slsal

Well-known member
 • Jan 25, 2018
  1,000
  730
  113
  නිල් කටරොළු Clitoria වවන අය ඉන්නවද ? කොහොමද විකුනන්නේ ? (SEEDS කියලා TOPIC එකේ වැටුනනේ වරදෙමකින් )
   

  Tz4400

  Well-known member
 • Feb 11, 2021
  1,639
  1
  1,463
  113
  නිල් කටරොළු Clitoria වවන අය ඉන්නවද ? කොහොමද විකුනන්නේ ? (SEEDS කියලා TOPIC එකේ වැටුනනේ වරදෙමකින් )
  Minissu owa export, tea bag walata විකුණන wa , fb marketing pages wala