නෙළුම්_කුළුණ_ගැන සුවිශේෂී කරුණු 7ක්

ȜMA X

Well-known member
 • Jan 25, 2012
  4,367
  563
  113
  Hamilton, NZ
  මෙකේ ඉන්නවා කැරි ලිං මැඩියෝ ටිකක්. ගොබ්බ සිරිසේනයා ගොබ්බ කතාවක් කියුවම ඉහට උඩින් පිලිගන්නේ. ඔය වේසිගේ පුතලා ටිකම තම 2015 ඔය පකයව ගෙන්න කඩේ ගියේ.‍ :lol:

   

  erozan

  Well-known member
 • Mar 18, 2011
  75,054
  18,162
  113
  Malabe
  ȜMA X;24779304 said:
  මෙකේ ඉන්නවා කැරි ලිං මැඩියෝ ටිකක්. ගොබ්බ සිරිසේනයා ගොබ්බ කතාවක් කියුවම ඉහට උඩින් පිලිගන්නේ. ඔය වේසිගේ පුතලා ටිකම තම 2015 ඔය පකයව ගෙන්න කඩේ ගියේ.‍ :lol:


  :yes::yes: skymicro පොන්නයට පෙනීයන් මේව, අද උදේ පුක ඉරාගෙන දැගලුව දැන් මික් නැ පේන්නෙ නැ මේව...
   

  erozan

  Well-known member
 • Mar 18, 2011
  75,054
  18,162
  113
  Malabe
  71490300_2457053937952468_4225229173280473088_n.jpg
   

  LINDA_ADERSON_22

  Well-known member
 • Dec 12, 2010
  16,262
  16,713
  113
  🇰🇪 🦁🐯🐺🐻🦌🐗🦊🦝🦒
  අනුශ පැල්පිට කොහෙද හිරේ ගියෙ???? ඔය ඉන්නෙ ලස්සනට ගෙදරට වෙලා මරු කියවන්ඩ එපා ගූ ඇන් පී පොන්ස්.
  අප්පොච්චිගේ වැඩකට නැති මුරුක්කු කුළුණේ උඹේ අම්මව වාඩිකලොත් මොකෝ? :rolleyes::rolleyes:
   

  LINDA_ADERSON_22

  Well-known member
 • Dec 12, 2010
  16,262
  16,713
  113
  🇰🇪 🦁🐯🐺🐻🦌🐗🦊🦝🦒
  :yes::yes: skymicro පොන්නයට පෙනීයන් මේව, අද උදේ පුක ඉරාගෙන දැගලුව දැන් මික් නැ පේන්නෙ නැ මේව...
  අප්පොච්චිගේ වැඩකට නැති මුරුක්කු කුළුණේ උඹේ අම්මව වාඩිකලොත් මොකෝ? :rolleyes:
   

  Bekam

  Well-known member
 • Jun 13, 2010
  6,494
  2,802
  113
  Motherland Fucker, Sri Lanka Most Notorious Thief & Motherfucker Mahinda Rajapaksha (TM)