පායා එනවා උදා ඉරක්...

Dinushasankalpa

Well-known member
 • Feb 7, 2009
  56,426
  4,142
  113
  කඩවත
  පායා එනවා උදා ඉරක්...

  කලක් ඉඩෝරෙක දැවුනු මතක පිරි
  ලොවක් අතැර ගොස් හුදෙකලාව හිටි...
  මලක් සොයා සමනලියක් ඇවිදින්..
  වස්සානය නික්මෙන්නට මත්තෙන්..
  වස්සානය නික්මෙන්නට මත්තෙන්..


  වැලිත් පුපුරමින් හිරුට නිගා දී...
  ගිනි හුලගින් සියොලගම දවාලන...
  ඉර මුදුනේ ඇති නිරුදක කතරක..
  පිටාරයේ යයි දිය බුබුලක්....
  පිටාරයේ යයි දිය බුබුලක්...


  ලොවක් සැතපෙනා මැදියම් රැයකට...
  සඳු තරු අතරින් ඔච්චම් කරමින්....
  ලොවෙහි ධර්මතා පසෙකට තියමින්...
  පායා එනවා උදා ඉරක්...
  පායා එනවා උදා ඉරක්...
   
  Last edited:

  Kasippu Sira

  Well-known member
 • Dec 1, 2015
  12,798
  1,795
  113
  අම්මගෙ ඔඩොක්කේ
  කලක් ඉඩෝරෙක දැවුනු මතක පිරි
  ලොවක් අතැර ගොස් හුදෙකලාව හිටි...
  මලක් සොයා සමනලියක් ඇවිදින්..
  වස්සානය නික්මෙන්නට මත්තෙන්..
  වස්සානය නික්මෙන්නට මත්තෙන්..


  වැලිත් පුපුරමින් හිරුට නිගා දී...
  ගිනි හුලගින් සියොලගම දවාලන...
  ඉර මුදුනේ ඇති නිරුදක කතරක..
  පිටාරයේ යයි දිය බුබුලක්....
  පිටාරයේ යයි දිය බුබුලක්...


  ලොවක් සැතපෙනා මැදියම් රැයකට...
  සඳු තරු අතරින් ඔච්චම් කරමින්....
  ලොවෙහි ධර්මතා පසෙකට තියමින්...
  පායා එනවා උදා ඉරක්...
  පායා එනවා උදා ඉරක්...

  :love::love::love::love:
  You must spread some Reputation around before giving it to Dinushasankalpa again.​
   

  Dinushasankalpa

  Well-known member
 • Feb 7, 2009
  56,426
  4,142
  113
  කඩවත
  9.gif