පිටරට වගේම රස මිදි ලංකාවේ වවයි..🍇🍇

Smartm

Well-known member
 • Jul 19, 2008
  15,338
  15,054
  113
  හස්තිශෛලපුර
  ඇමැති කරන්න ඕනද? ඇමැති මුකුත් කරන්න ඕන නැහැ. උබ ඇමැතිගේ පුක ලෙවකන එක කරන්න තියෙන්නේ. දැන් පලයන්. 😂😂

  උයා නොටේ ඇමතිද? prashnayak ahuwama jeppek wage wate noya uttara dipan miniho..
   
  • Like
  Reactions: NRTG