"පොහොසත් වීමට වඩා wealthy වීම වැදගත් ය."

The Entrepreneur

Well-known member
 • Jul 31, 2020
  128
  265
  63
  final.jpg


  Post - “ඔබට යමක් අවශ්ය වූ විට හෝ අවශ්යතාවයක් ඇති වූ විට,"
  Post - “මට මොනාද කරන්න පුළුවන්? මම පොඩි මිනිහෙක් විතරයි”

  ------------------------------------------------------------------------
  ඔබට පාසලේදී උගන්වන්නේ නැති විෂය මොකද්ද?
  පාසලේදී ඔබට Financial Education - (මුදල් පිලිබඳ අධ්‍යාපනය) උගන්වන්නේ නැත.
  #theentrepreneurfe #financialeducation
   

  D_Mad

  Well-known member
 • Jun 11, 2013
  23,306
  25,417
  113
  Financial Education - (මුදල් පිලිබඳ අධ්‍යාපනය) කොහෙන්ද මේක ඉගෙනගන්න පුලුවන් ?
   

  The Entrepreneur

  Well-known member
 • Jul 31, 2020
  128
  265
  63
  Financial Education - (මුදල් පිලිබඳ අධ්‍යාපනය) කොහෙන්ද මේක ඉගෙනගන්න පුලුවන් ?
  - Rich dad poor dad book eka kiyawanna, (wena mokuth one na).
  The Entrepreneur magin Financial Education ekata adala padam ekin eka sinhalen lagadima genna balaporottu wenawa.
  ema eddi elakiri.com ekata aniwa dano!
   

  SL Hypocrite

  Well-known member
 • Sep 17, 2014
  1,193
  103
  63
  Sometimes you have wealth but no liquidity. You tend to sit on your wealth and live the life of a pauper. One must be wealthy and at the same time need to make sure the wealth generates income. Just the increase in the value of wealth is not going to make you lead a good life.
   
  • Like
  Reactions: The Entrepreneur

  The Entrepreneur

  Well-known member
 • Jul 31, 2020
  128
  265
  63
  Sometimes you have wealth but no liquidity. You tend to sit on your wealth and live the life of a pauper. One must be wealthy and at the same time need to make sure the wealth generates income. Just the increase in the value of wealth is not going to make you lead a good life.
  in the post it has said that, (monthly expenses x number of month).