බලල තියෙන හොදම Historical War Movies මොනවද?

Tyrion Lannister

Well-known member
 • Aug 20, 2012
  2,036
  2,708
  113
  Winterfell
  අමතක උන එකක්

  1626929215608.png
   

  senal neveyi

  Active member
 • Apr 4, 2019
  556
  236
  43
  Saving Private Ryan awith thiyenne post 30tath kittu kalata passene
  methana kiyala thiyena movies walata amatharawa

  Downfall(WWII)
  Valkyrie(WWII)
  Inglorious Bastards(WWII -not historic:baffled: )
  The great escape - more POW movie than a war movie
  Where Eagles Dare(WWII)
  Bridge on river Kwai(WWII)
  Apocalypse now(WWII)
  Glory (american civil war)
  Brotherhood of war(Korean -Korean civil war)- One of the best war movies. Except for a few scenes, can be considered equal to Saving private Ryan quality
  JSA(Korean)
  Allied(WWII-spy)

  A bit borring
  Kelly's heroes (WWII)
  Dirty Dozen(WWII)
  The admira-Korean
  Lawrance of Arabia  not the best for me but ratings are good-
  1917(WWI)
  Black Hawk down

  Not war movies but a similar atmosphere
  Elite squad
  Rambo first blood